Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

 1. Kaj pomeni kakovost v zdravstvu?
 2. Razložite kakovost kot proces.
 3. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba?
 4. Kaj je za pacienta kakovost?
 5. Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost.
 6. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši.
 7. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

Continue reading “Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu”

Zdravstvena nega bolnika pri obolenjih srca in ožilja

Dejavniki tveganja: hipertenzija,ateroskleroza,kajenje,debelost,duševna napetost,povišan KS,telesna neaktivnost,moški starejši od 40.let,alkohol in druge droge,jemanje kontracepcijskih tablet.

Preiskovalne metode:

Anamneza,klinični pregled,ekg,kateterizacija srca,rtg,ct,uz,kontrastne preiskave,krvne preiskave,pregled ožilja,merjenje RR Continue reading “Zdravstvena nega bolnika pri obolenjih srca in ožilja”

Navodila za citiranje literature

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV – CITIRANJE LITERATURE:

Navodila avtorjem so v skladu z ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, ki so v celoti objavljena na spletnem naslovu: http://www.icmje.org

Continue reading “Navodila za citiranje literature”

Test za prvo pomoč

 1. Obkrožite pravilno trditev. (6t)
1. Zunanjo masažo srca in umetno dihanje izvajamo v primeru:

A   če je oseba v nezavesti

B     če oseba ne diha

C   če so izraženi znaki smrti

D   če je poškodovanec v šoku

2.Heimlichov prijem se izvaja pri:

A   oživljanju

B   premeščanju poškodovanca na varno mesto

C popolni zapori dihalne poti

D   zaustavljanju krvavitve

3.Položaj poškodovanca pri hudi krvavitvi je:

A   polsedeči

B   hrbtni z dvignjenimi nogami

C   stabilni bočni položaj

D   sedeči

E   ležeči s podloženo glavo

4.Prva pomoč pri kemični opeklini je:

A   Takoj damo hladne obkladke na rano

B   Nevtraliziramo rano z limoninim sokom

C   Rano takoj sterilno pokrijemo in imobiliziramo

D   Rano najprej izpiramo pod tekočo pitno vodo

5. V prvi pomoči pri pristopu k poškodovancu najprej preverjamo:

A   dihanje

B   pulz

C   odzivnost

D barvo kože

E   varnost

6.Poškodovanec ima arterijsko krvavitev na podlahti. Kako boste ukrepali?

A     pritiskal bom na področno veno med krvavečim mestom in srcem

B     pritiskal bom na arterijo radialis

C     pritiskal bom na arterijo carotis

D     pritiskal bom na arterijo brachialis

Continue reading “Test za prvo pomoč”

Vprašanja za zdravstveno zakonodajo

Vprašanja za preverjanje in ocenjevanje sklopa A – Zdravstvena zakonodaja

Poglavje 1: Ustava RS, človekove in otrokove pravice

 1. Kaj je Ustava RS, kaj določa in kdaj je bila sprejeta?
 2. Kaj obsegajo splošne določbe naše Ustave?
 3. Razložite člene o nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja.
 4. Razložite 3 člene Ustave, ki se nanašajo na varstvo pravic v kazenskih postopkih.
 5. Razložite člene o osebni svobodi, varnosti in zasebnosti.
 6. Razložite, kako je v Ustavi zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, izražanje.
 7. Na primeru razložite pravico do ugovora vesti.
 8. Razložite del Ustave, ki govori o socialnem in zdravstvenem varstvu.
 9. Kako je v Ustavi zagotovljena pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok.
 10. Katere skupnosti imajo v Ustavi posebej zagotovljene pravice.
 11. S tremi točkami opišite del Ustave, ki govori o socialnih in gospodarskih razmerjih.
 12. Iz Ustave naštejte pet elementov državne ureditve.
 13. Opišite postopek za spremembo Ustave.
 14. Kaj pomeni Deklaracija o človekovih pravicah, kdaj je bila sprejeta in čemu služi.
 15. Razložite pet členov Deklaracije o človekovih pravicah.
 16. Kaj pomeni Konvencija o otrokovih pravicah, kdaj je bila sprejeta in kaj vsebuje?
 17. Razložite pet otrokovih pravic na področju skrbstva.
 18. Razložite pet otrokovih pravic na področju varstva.
 19. Razložite pet otrokovih pravic na področju udeležbe.
 20. Kje so zapisane pravic otrok v bolnišnici in v katerem primeru je potrebna hospitalizacija?
 21. Razložite pet pravic otrok v bolnišnici.
 22. Kako naj medicinska sestra/zdravstvenik vpliva na hospitalizem otroka.

Continue reading “Vprašanja za zdravstveno zakonodajo”

Zdravstvena nega žene vaja za test

 1. 1.       Opišite oblike varstva materinstva

a)      Razložite prenatalno, perinatalno in postnatalno varstvo materinstva:

Antenalno varstvo ali prenatalno– obsega skrb za ženo od začetka nosečnosti do poroda

Perinatalno varstvo– obsega strokovno medicinsko pomoč ob porodu in se zavzema, da bi vsaka žena rodila v porodnišnici, kjer so izpolnjeni pogoji za varen porod

Postnatalno varstvo– obsega obdobje od konca poroda do končanega prvega leta po porodu in skrbi za zdravje otročnice in novorojenčka- kasneje dojenčka

Continue reading “Zdravstvena nega žene vaja za test”

Hemofilija

Majne rane pri zdravem človeku nehajo krvaveti v nekaj minutah,saj krvavitev zaustavijo mehanizmi strjevanja krvi, pri hemofiliji  pa gre za pomanjkanje ključnega faktorja strjevanja krvi. Torej hemofilija je bolezen za katero je značilno da je bolnik nagnjen h krvavitvam zaradi pomanjkanja faktorjev strjevanja  krvi. Pogosto je bila hemofilija pogosta pri potomcih, sklenjenih med ožjim sorodstvom ( dinastije, knežje rodbine) zato so jo poimenovali tudi » bolezen kraljev« Continue reading “Hemofilija”

Zdravstvena nega otroka z celiakijo in drisko

V naši seminarski nalogi bomo predstavile zdravstveno nego otroka z drisko (diarejo) in celiakijo (glutensko enteropatijo). Opisale bomo kaj je driska, vzroke zanjo, negovalne probleme ter intervencije zdravstvene nege. Pri celiakiji bomo opisale kaj to je, vzroke za nastanek bolezni, znake, dieto, negovalne probleme in intervencije zdravstvene nege.

Continue reading “Zdravstvena nega otroka z celiakijo in drisko”

Zdravstvena nega otroka z obolenji krvnega sistema

 1. ANEMIJE

Anemija (po domače bolj znan izraz slabokrvnost) je bolezensko stanje, ko organizem nima dovolj rdečih krvnih celic (eritrocitov) ali hemoglobina. Rdeče krvničke imajo nalogo, da prenašajo po žilah kisik iz pljuč do vseh celic organizma, nazaj v pljuča pa ogljikov dioksid, ki ga izdihamo. Hemoglobin je glavna sestavina rdečih krvnih celic.

Anemija lahko nastane zaradi :

 • Nezadostnega nastajanja rdečih krvničk v kostnem mozgu,
 • motenega zorenja rdeče vrste v kostnem mozgu,
 • skrajšane življenjske dobe rdečih krvničk ali njihove izgube iz telesa s krvavitvijo.

Continue reading “Zdravstvena nega otroka z obolenji krvnega sistema”

Norice – Varicella

Norice so bolezen, ki jo povzroča okužba z virusom varicella zooster in ponavadi prizadene  otroke. Po preboleli okužbi virus v mirujoči obliki ostane v organizmu. Če bolezen ponovno izbruhne, pa govorimo o pasovcu – herpes zoster. Do  tega ponavadi pride pri starejših, zaradi padca imunosti. Ob pojavu noric v odrasli dobi pa norice večkrat potekajo v hudi obliki in je potrebno intenzivno zdravljenje. Če zboli nosečnica, se virus prenaša preko posteljice in lahko nastanejo hude okvare ploda.

Norice se prenašajo kapljično, aerogeno ter kontaktno. 90% oseb ob stiku z bolnikom zboli. 90% dovzetnih oseb je v starosti 3 let že prekuženih. Continue reading “Norice – Varicella”

Otrok s cerebralno paralizo

1 Uvod                               

Cerebralna paraliza je stanje, ki je posledica nerazvitosti ali okvare možgan. Še vedno se obravnava kot  na nekaj podedovanega, nekaj v rodovini manjvrednega, na nekaj ob čemer se čutita posameznik, ali tudi družba kot celota prizadeta v svojih bioloških pozicijah.  Motnja v duševnem razvoju ne pomeni niti manjvrednosti staršev, niti degenerativnega pojava v neki družbi, temveč gre le za doslej še nepopolni razvoj znanosti, ki zna otroka v prenekaterem primeru rešiti pred smrtjo, ne pa ga obvarovati posledic bolezni ali poškodbe.

Continue reading “Otrok s cerebralno paralizo”