Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

Kaj pomeni kakovost v zdravstvu? Razložite kakovost kot proces. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba? Kaj je za pacienta kakovost? Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

Notranji nadzor in presoja

NOTRANJI NADZOR: Je povezan s standardizacijo dela. Lahko je nenapovedan/napovedan, zunanji/notranji, redni/izredni. Izvajamo po točno določeni metodi s katero pridemo do problema. Podatki se morajo zbrati na enak način ne glede na to kdo ocenjuje. Nadzor nad izvajanjem standardov, urejenostjo in izpolnjenostjo dokumentacije.   NOTRANJA PRESOJA: Je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje …