Arhiv za ‘Prva pomoč’


March 13th, 2015Test iz NPP

1. Kaj je endoskopija in kaj omogoča?

2. Kako pravilno pripravimo bolnika na endokopijo?

3. Katere organe opazujemo pri sledečih endoskopijah:
– Bronhoskopija:________________________________
– Laparoskopija:________________________________
– Cistoskopija:_________________________________
– Artroskopija:_________________________________

4. Opiši zdravstveno nego bolnika po gastroskopiji.

5. Kakšen material odvzamemo z biopsijo in kako?

6. S kakšnim namenom izvajamo punkcije?

7. Priprava bolnika na abdominalno punkcijo.

8. Zdravstvena nega po biopsiji ledvic. Preberi več…
January 18th, 2015Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

1.    Opredelite prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč.
a.    Kaj je prva pomoč in kdo jo izvaja?
    Prva pomoč (PP) je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka ali čim prej po dogodku. Opravljena je z enostavnimi pripomočki in z improvizacijo, kamor je vključen tudi improviziran prevoz. Traja do prihoda nujne medicinske pomoči (NMP) ali do prihoda v zdravstveno ustanovo.
    Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: »Vsak je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči.«
    Zdravstvene delavce zavejujejo poleg tega še etična načela in deontološki zakoni. Vsak zdravstveni delavec mora drugemu nuditi strokovno pomoč, če jo ta potrebuje tudi izven rednega dela. Poleg tega pa mora biti pomoč strokovno pravilna.
b.    Kaj je NMP in kdo jo izvaja?
    Nujna medicinska pomoč (NMP) zajema ukrepe strokovne ekipe pri osebi, ki je v življenski nevarnosti ali je v stanju, ki jo lahko privede v stanje življenjske ogroženosti in izvaja ukrepe z medicinsko tehničnimi pripomočki.
    NPM dajejo zdravstveno izobražene delavci (reševalci, zdravniki,…) Preberi več…
January 17th, 2015Test za prvo pomoč

  1. Obkrožite pravilno trditev. (6t)
1. Zunanjo masažo srca in umetno dihanje izvajamo v primeru:

A   če je oseba v nezavesti

B     če oseba ne diha

C   če so izraženi znaki smrti

D   če je poškodovanec v šoku

2.Heimlichov prijem se izvaja pri:

A   oživljanju

B   premeščanju poškodovanca na varno mesto

C popolni zapori dihalne poti

D   zaustavljanju krvavitve

3.Položaj poškodovanca pri hudi krvavitvi je:

A   polsedeči

B   hrbtni z dvignjenimi nogami

C   stabilni bočni položaj

D   sedeči

E   ležeči s podloženo glavo

4.Prva pomoč pri kemični opeklini je:

A   Takoj damo hladne obkladke na rano

B   Nevtraliziramo rano z limoninim sokom

C   Rano takoj sterilno pokrijemo in imobiliziramo

D   Rano najprej izpiramo pod tekočo pitno vodo

5. V prvi pomoči pri pristopu k poškodovancu najprej preverjamo:

A   dihanje

B   pulz

C   odzivnost

D barvo kože

E   varnost

6.Poškodovanec ima arterijsko krvavitev na podlahti. Kako boste ukrepali?

A     pritiskal bom na področno veno med krvavečim mestom in srcem

B     pritiskal bom na arterijo radialis

C     pritiskal bom na arterijo carotis

D     pritiskal bom na arterijo brachialis

Preberi več…
August 3rd, 2013Oživljanje otrok z zastojem dihanja in bitja srca

Reševalci, ki ne poznajo postopkov oživljanja dojenčkov in malih otrok, naj pri oživljanju postopajo tako, kot so se naučili pri postopkih oživljanja odraslih, z nekaterimi izjemami:

• NAMESTO ZAČETNE MASAŽE SRCA PRI DOJENČKU IN OTROKU NAJPREJ IZVEDEJO PET ZAČETNIH VPIHOV;

• sledi približno 1 minuta kardio-pulmonalnega oživljanja PREDEN poiščejo pomoč reševalcev s klicem na telefonsko številko 112 (kadar so sami);

• če je prisotnih več reševalcev, seveda eden od njih TAKOJ kliče reševalce na pomoč.

Pravilno zaporedje temeljnih postopkov oživljanja:

1. Glasno pokličemo »Na pomoč!«

2. Sprostimo dihalno pot; dojenček naj leži na hrbtu z glavico v nevtralnem položaju (je ne vzvračamo, kot pri otroku in odraslem) in mu dvignemo bradico.

3. Zajamemo sapo, z usti objamemo NOS IN USTA dojenčka, tako da stik dobro tesni. Preberi več…
July 5th, 2013Zdravstvena nega in prva pomoč

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Naštej in razloži vzroke povišane telesne temperature in naštej spremljajoče znake.

a)     Poimenuj povišano telesno temperaturo glede na vzroke.

10

b)     Razloži vzroke.

10

c)      Naštej spremljajoče znake.

10

30

Preberi več…
July 3rd, 2013Oživljanje in avtomatski defibrilator aed

  • Ko pristopimo k nezavestnemu ga najprej primemo za rame, nežno (zaradi možnosti poškodbe hrbtenice) stresemo in pokličemo, ter glasno vprašamo: »Ali ste v redu?«.

Preberi več…