Zdravstvena nega – Gibanje in ustrezna lega

1.) ZN pacienta pri RZP a)rizični dejavniki za nastanek RZP:     bolniki z zmanjšanim gibanjem     Splošna slaba fizična kondicija     Motnje prekrvavitve     Presnovne motnje     Bolniki z vročino     Inkontinentni bolniki     Prevelika telesna teža

Zdravstvena nega umirajočega in umrlega

Razlikujte faze sprejemanja težke bolezni in umiranja   a) Naštejte faze umiranja: 1.faza – nepriznavanje resnice (bolnik se najprej osami); 2.faza – jeza, upor, agresija, ki je lahko naravnano proti samemu sebi (samomor ali suicid); 3.faza – pogajanje z usodo; 4.faza – depresija z globokim žalovanjem nad pričakovano izgubo lastnega življenja; 5.faza – razumevanje in …

Zdravstvena nega kirurškega pacienta in pacienta z malignimi obolenji

1. Pojasnite pripravo pacienta na operacijo! a)    Katere vrste priprave pacienta na operacijo poznate? a)    Odvisnost posameznih priprav: •    Osnovna priprava je odvisna od načina in vrste operacije ter od posameznega bolnika. •    Specialna priprava je odvisna stanja bolnika in zahteva daljšo pripravo: preiskave vitalnih organov, uvajanje potrebnega zdravljenja npr. krepitev srca… •    Nujna priprava, …

Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih

Opredelite zdravstveni nego pacienta pri obolenjih dihal. Po katerih znakih prepoznamo pacienta z obolenjih dihal? kašelj: lahko je ð produktiven (čiščenje zgornjih dihalnih poti in čiščenje spodnjih dihalnih poti s kihanjem) feringealni (suhi): suh dražeč kašelj) napadi krčevitega kašlja: pertusis (pri kopb-ju ne pride 2 min do sape, ne more zadihati, postane moder) funkcija kašlja; …

Zdravstvena nega 3. letnik zapiski

Laboratorijske preiskave.   a) Razlikuj nujne, rutinske in specialne preiskave! NUJNE – tiste, pri katerih je čas za pridobitev rezultatov omejen na 30 min, v laboratoriju jih izvajajo 24 ur, neprekinjeno. RUTINSKE – tiste, za katere imamo na razpolago normalen čas izvedbe in dobimo rezultate še isti dan. Izvajajo se na vseh bolnišničnih oddelkih in …

Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo

Motnje v vzpostavljanju odnosov:   umik od ljudi, prevelika odvisnost, manipulacija ljudi težave z zaupanjem (posledice: osamljenost, pomankljiva komunikacija) Dejavniki za razvoj motenj: razvojni komunikacija med družinskimi člani vpliv družbe biološki dejavniki

Stome o stomah in zdravstvena nega stom

Stoma ( gr. Odprtina ali usta ) je umetno ( kirurško ) narejena odprtina na koži, ki je poimenovana po organu iz katerega izhaja. Narejena je zaradi nezmožnosti samostojnega opravljanja življenskih funkij ali pa zaradi bolezenskega stanja. Vsaka vrsta stome je za pacienta težko breme zato je potebna komunikacija in spodbujanje v okviru njegovega zdravljenja …

Zdravstvena nega bolnika pri obolenjih srca in ožilja

Dejavniki tveganja: hipertenzija,ateroskleroza,kajenje,debelost,duševna napetost,povišan KS,telesna neaktivnost,moški starejši od 40.let,alkohol in druge droge,jemanje kontracepcijskih tablet. Preiskovalne metode: Anamneza,klinični pregled,ekg,kateterizacija srca,rtg,ct,uz,kontrastne preiskave,krvne preiskave,pregled ožilja,merjenje RR

Navodila za citiranje literature

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV – CITIRANJE LITERATURE: Navodila avtorjem so v skladu z ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, ki so v celoti objavljena na spletnem naslovu: http://www.icmje.org

Zdravstvena nega starostnika

Definirajte pojma geriatrija in gerontologija!. a)      Razložite pojem geriatrijo! Geriatrija se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni pri starih ljudeh. b)     Definirajte pojem gerontologija in razložite, kako jo delimo! Gerontologija je veda, ki raziskuje starostne pojave in se ukvarja s problemi starejših ljudi. Deli se na: ª  Medicinsko ali klinično ª  Socialno in

Zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega

. Razlikujte faze sprejemanja težke bolezni in umiranja a) Naštejte faze umiranja: 1.faza – nepriznavanje resnice (bolnik se najprej osami); 2.faza – jeza, upor, agresija, ki je lahko naravnano proti samemu sebi (samomor ali suicid); 3.faza – pogajanje z usodo;

Diagnostično – terapevtski posegi in postopki zdravstvene nege

1. Opredelite laboratorijske preiskave in opišite vlogo medicinske sestre/srednjega zdravstvenika pred preiskavo in po njej. → Razlikujte nujne, rutinske in specialne preiskave? ”  Nujne so tiste preiskave, pri katerih je čas za pridobivanje rezultatov omejen na 30min. V laboratoriju jih izvajajo 24 ur neprekinjeno. ”  Rutinske preiskave so tiste, za katere imamo na razpolago normalen …