Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

Kaj pomeni kakovost v zdravstvu? Razložite kakovost kot proces. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba? Kaj je za pacienta kakovost? Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?