Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

Kaj pomeni kakovost v zdravstvu? Razložite kakovost kot proces. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba? Kaj je za pacienta kakovost? Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki –          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti –          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje –          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim –          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni …

Kaj je kakovost v zdravstveni negi?

Hiter razvoj na področju medicine in zdravstvene nege od DMS in SMS zahteva kontinuirano učenje in pridobivanje vedno novih znanj. S kakovostjo v zdravstveni negi se je ukvarjala že Florence Nightingale. Ukvarjala se je s sestavo jedilnikov, omejitev in vpliv hrupa na bolnika, serviranje hrane, kakovost in položaj bolniške postelje, zračnost in čistost sobe. Pri …