Test za prvo pomoč

Obkrožite pravilno trditev. (6t) 1. Zunanjo masažo srca in umetno dihanje izvajamo v primeru: A   če je oseba v nezavesti B     če oseba ne diha C   če so izraženi znaki smrti D   če je poškodovanec v šoku 2.Heimlichov prijem se izvaja pri: A   oživljanju B   premeščanju poškodovanca na varno mesto C …