March 13th, 2015Skupine mikroorganizmov in njihove značilnosti preizkus

1. V čem se bakterijska spora razlikuje od spore pri glivah?

2. Kaj sestavlja bakterijsko kolonijo? (kakšni potomci)

3. Razložite pojem aseptično delo.

4. Katere trditve veljajo za viruse?
– Njihov velikost je nekaj mikrometrov.
– Nimajo nobenih celičnih organelov.
– Mnogi imajo debelo celično steno.
– Zunaj žive celice se ne morejo razmnoževati.
– Vsi imajo kapsulo.
– So acelularni.
– Nukleinska kislina je DNK.

5. Kako imenujemo površinske glivične infekcije?

6. Imenujte dva rodova gliv, ki povzročata infekcije pri ljudeh.

7. Poimenujte bakterije v obliki.
O:__________________
I:____________________
S:___________________

8. Kaj moramo narediti, če hočemo bakterije opazovati? Opišite postopek, ki ste ga izvedli pri vajah! Preberi več…
March 12th, 2015Anatomija in fiziologija vprašanja za test

1. Kakšno funkcijo ima bazalna membrana?
2. Katere so značilnosti zarodne plasti povrhnjice?
3. Iz kakšnega tkiva je zgrajena usnjica?
4. Zakaj nastanejo akne? Razloži!
5. Opiši vrste znojnic!
6. Razloži kako koža vzdržuje telesno temperaturo!
7. Kaj je peristaltika? Razloži!
8. Opiši zgradbo želodca!
9. Kaj je peča?
10. Kaj pomeni havstracija?
11. Kateri so končni produkti prebave in kako se absorbirajo v telo?
August 13th, 2013Anatomija in fiziologija ženskih spolnih organov

Ženske spolne organe delimo na zunanje spolovilo in na notranja spolovila.

Zunanje spolovilo je sestavljeno iz:

 • Nadsramja – mons veneri
 • Velike sramne ustne – labia maiora pudendi
 • Male sramne ustna – labia minora pudendi
 • Ščegetavček – klitoris
 • Zunanje ustje sečnice
 • Nožnični vhod
 • Deviška kožica – hymen
 • Preddvor – vestibulum
 • Presredek – perineum

 

Notranja spolovila so:
August 13th, 2013Ženski spolni organi

Ženski spolni organi.

Zunanje spolovilo (vulva) je sestavljeno iz:

-nadsramja (mons veneris)

-velikih sramnih ustnic (labia maiora pudendi)

-malih sramnih ustnic (labia minora pudendi)

-ščegetavčka (klitoris)

-zunanje ustje sečnice

-nožničnega vhoda

-deviške kožice (hymen)

-preddvor (vestibulum) Preberi več…
August 9th, 2013Anatomija in fiziologija 1.del

Anatomija

Preučuje zunanjo in notranjo zgradbo človeka. Se ukvarja z zunanjo in notranjo zgradbo človeškega telesa.

LOČIMO:

 1. – makroskopsko anatomijo (preučuje obliko in vidno zgradbo človeškega telesa).

–       Regionalno anatomijo (preučuje določene dele).

–       Sistemska anatomija (preučuje več organov).

 1.  – mikroskopsko anatomija

–       Citologija,

–       Histologija,

–       Klinična anatomija (RTG, UZ, CT). Preberi več…
August 3rd, 2013Glavni notranji organi v telesu

Glavni organi v telesu: Srce, Pljuča, Črevo, Želodec, Jetra, Ledvica.

Srce

Srce (lat. cor, cordis) je ritmično utripajoči organ obtočilnega sistema, ki poganja kri oziroma hemolimfo po telesu. Srce je organ, ki leži v prsnem košu med desnimi in levimi pljuči na zgornji površini prepone. Veliko je približno za pest in tehta 300 do 500 gramov. Zgrajeno je iz srčne mišičnine MIOKARDA, ki jo od zunaj odeva OSRČNIK ali PERIKARD. Osrčnik je vreča iz vezivnega tkiva, ki pripenja srce na okolne strukture. Srce je votel organ s štirimi ločenimi votlinami. Iz teh votlin izstopajo in vanje vstopajo številne krvne žile, ki so del krvnega obtok. ENDOKARD delimo na dva preddvora in dva prekata. Med preddvoroma in prekatoma sta vezivni zaklopki na meji med levimi in desnimi votlinami pa je srčni pretin. Levi preddvor je povezan z levim prekatom preko leve preddvorno-prekatne ali mitralne zaklopke, ki ima dve loputki. Desni preddvor se povezuje z desnim prekatom preko desne preddvorno-prekatne ali trikuspidalne zaklopke, ki ima tri loputke. Iz desnega prekata izhaja pljučno deblo, iz levega prekata pa izhaja aorta.

Preberi več…
August 3rd, 2013Moški spolni organi

Notranje spolovilo je sestavljeno iz:

-moda (testisi)

-nadmodek (epididimis)

-semenske cevčice ali kanalčki (tubuli semnifieri)

-semenovod (ductus deferens)

 

Zunanje spolovilo je iz:

-mošnje (scrotum)

-spolni ud (penis) Preberi več…
July 8th, 2013Biologija Pljuč

PLJUČA– odrasle dvoživke (tudi s kožo), vretenčarji,  plazilci, ptiči, sesalci. polži pljučarji živijo na kopnem (mlakar), vret. ki so sek. prišli v vodo (kiti, mroži)- dihajo s pljuči, morajo na zrak po površje. Razvita iz sprednjega dela črevesa, v notranjosti telesa. lahko bolj ali manj razvita. Bolj: večja, tanka površina, vlažna, dobro prekrvavljena.

Preberi več…