Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol https://srednja.zdravstvena.info |


July 4th, 2013


Zapiski iz zdravstvene nege 2013


Primarna zdravstvena dejavnost obsega osnovno zdravstveno dejavnost, ki jo opravljajo v zdravstvenih domovih, zdravstvenih postajah in pri zasebnih zdravstvenih delavcih.

Zdravstveni dom (ZD) je zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, zagotavlja družinsko varstvo, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela in fizioterapijo. ZD izvaja tudi specialistično ambulantno dejavnost.

Preberi več… »July 4th, 2013


Tehnik zdravstvene nege – zapiski zdravstvena nega


Opiši pravilen položaj pri:

 

=> POŠKODBA GLAVE: hrbtni položaj z dvignjenim vzglavjem

=> POŠKODBA PRSNEGA KOŠA: polsedeči položaj

=> POŠKODBA HRBTENICE: hrbtni položaj

=> POŠKODBA TREBUHA: hrbtni položaj, vzglavje rahlo vzdignjeno

=> ŠOKOVNO STANJE: dvignjeno vznožje

=> KARDIOGENI ŠOK: dvignjeno vzglavje

Preberi več… »July 4th, 2013


Zapiski iz zdravstvene nege


POKLICNA TAJNOST:
Zavezuje vse zdr. delavce k molčečnosti o varovancu oz. o bolniku. O njegovem zdr. stanju se smejo pogovarjati le na določenih mestih (vizita, negovalni tim..). Prav tako ne smejo dajati podatkov osebam, ki niso ožji bolnikovi sorodniki. Informacij tudi ne dajejo po telefonu.

ETIKA:
Je teoretična znanost o tem, kako naj živimo oz, kaj je za človeka vrednota in kaj ne. Delo med. sestre in tehnika zdr. nege ima močan vpliv na zdravje in življenje ljudi, zato je njuno delo zelo odgovorno in je etižna drža med. sestre in tehnika zdr. nege toliko pomembnejša.

Preberi več… »July 4th, 2013


Zdravstvena nega duševnega bolnika


Odnos do bolnika naj bo topel,pozoren,vzpodujajoč in empatičen.
Duševni bolniki se pogosto pomaknejo vase in socialno izolirajo, kajti okolica še vedno gleda vanje z predsodki, s strahom,odporom..
Zelo pomembno je vključiti zdravljenje in seveda priprava na dopust in vsakdanjo življenje.

PROCESNA METODA DELA
Ugotavljanje potreb zdravstvene nege.
Pozorni smo na telesne, duševne in socialne potrebe,pomemben individualen pristop brez predsotkov, aktivno poslušanje.
Preberi več… »July 4th, 2013


Zdravstvena nega starostnika in gerontologija


STAROSTNE SPREMEMBE

Staranje je proces z mnogimi spremembami. Te so biološke ali fizične, psihične in socialne.

Staranje povzroči napredujoče spremembe, ki lahko poslabšujejo življenjsko zmožnost posameznika. Pojem senescenca označuje specifične izgube funkcij pri starejših ljudeh.

Preberi več… »July 3rd, 2013


Zapiski iz zakonodaje


Razložite delovanje, vseh zdravstvenih dejavnosti!

Prim: osnovna zdr. dejavnost, (zdr. postaje, domovi). ZD ima organizirano najmanj: preventivno zdr. varstvo vseh skupin prebivalcev , NMP, splošno medicino, zdr. varstvo žensk otrok in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, preventivno-kurativno zobozdravstvo, medicino dela in fizioterapijo.

Preberi več… »July 3rd, 2013


Oživljanje in avtomatski defibrilator aed


  • Ko pristopimo k nezavestnemu ga najprej primemo za rame, nežno (zaradi možnosti poškodbe hrbtenice) stresemo in pokličemo, ter glasno vprašamo: »Ali ste v redu?«.

Preberi več… »July 2nd, 2013


Pošljite gradivo in zapiske za srednjo zdravstveno šolo


Bodite kolegialni in prispevajte gradivo tudi VI!

Ne glede na to katero srednjo zdravstveno šolo obiskujete. Urejeno gradivo je vedno dobrodošlo. V kolikor predmeta še ni dodanega v kategorijah nam to sporočite na email.

Gradivo ( zapiske, članke V WORDU, predavanja, seminarske naloge, izvlečke…) pošljite na email info@zdravstvena.info

Gradivo bomo objavili na portalu v vašem imenu oz. anonimno.

Več glav več ve 🙂July 2nd, 2013


Proces zdravstvene nege


Kako napisati čim boljši PZN?

Kje začnemo?

Na začetku!

Torej, vsem bodočim šolarjem, ki bodo obiskovali eno izmed zdravstvenih šol v Sloveniji svetujem, da obiskujejo praktični pouk, ter v nižjih letnikih ( 1., 2., +3) obvezno hodijo na vaje.
Zakaj tako?

No, preprost odgovor. Zato, ker je to tvoj bodoč poklic in čim več moraš, če seveda hočeš, odnest od teh vaj ne.

Ja. Pa smo v 3. letniku na praksi, eni delajo eni zabušavajo, samo naredit PZN morajo vsi. Vsaj je tako pri nas v Izoli.

Kot razbereš iz naslova, PZN je dokumentacija. Torej treba dokumentirat.

Preberi več… »