Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

Kaj pomeni kakovost v zdravstvu? Razložite kakovost kot proces. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba? Kaj je za pacienta kakovost? Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

Vprašanja za zdravstveno zakonodajo

Vprašanja za preverjanje in ocenjevanje sklopa A – Zdravstvena zakonodaja Poglavje 1: Ustava RS, človekove in otrokove pravice Kaj je Ustava RS, kaj določa in kdaj je bila sprejeta? Kaj obsegajo splošne določbe naše Ustave? Razložite člene o nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja. Razložite 3 člene Ustave, ki se nanašajo na varstvo pravic v …