Vprašanja za zdravstveno zakonodajo

Vprašanja za preverjanje in ocenjevanje sklopa A – Zdravstvena zakonodaja Poglavje 1: Ustava RS, človekove in otrokove pravice Kaj je Ustava RS, kaj določa in kdaj je bila sprejeta? Kaj obsegajo splošne določbe naše Ustave? Razložite člene o nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja. Razložite 3 člene Ustave, ki se nanašajo na varstvo pravic v …