Navodila za citiranje literature

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV – CITIRANJE LITERATURE: Navodila avtorjem so v skladu z ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, ki so v celoti objavljena na spletnem naslovu: http://www.icmje.org