Vprašanja za zdravstveno zakonodajo

Vprašanja za preverjanje in ocenjevanje sklopa A – Zdravstvena zakonodaja

Poglavje 1: Ustava RS, človekove in otrokove pravice

 1. Kaj je Ustava RS, kaj določa in kdaj je bila sprejeta?
 2. Kaj obsegajo splošne določbe naše Ustave?
 3. Razložite člene o nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja.
 4. Razložite 3 člene Ustave, ki se nanašajo na varstvo pravic v kazenskih postopkih.
 5. Razložite člene o osebni svobodi, varnosti in zasebnosti.
 6. Razložite, kako je v Ustavi zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, izražanje.
 7. Na primeru razložite pravico do ugovora vesti.
 8. Razložite del Ustave, ki govori o socialnem in zdravstvenem varstvu.
 9. Kako je v Ustavi zagotovljena pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok.
 10. Katere skupnosti imajo v Ustavi posebej zagotovljene pravice.
 11. S tremi točkami opišite del Ustave, ki govori o socialnih in gospodarskih razmerjih.
 12. Iz Ustave naštejte pet elementov državne ureditve.
 13. Opišite postopek za spremembo Ustave.
 14. Kaj pomeni Deklaracija o človekovih pravicah, kdaj je bila sprejeta in čemu služi.
 15. Razložite pet členov Deklaracije o človekovih pravicah.
 16. Kaj pomeni Konvencija o otrokovih pravicah, kdaj je bila sprejeta in kaj vsebuje?
 17. Razložite pet otrokovih pravic na področju skrbstva.
 18. Razložite pet otrokovih pravic na področju varstva.
 19. Razložite pet otrokovih pravic na področju udeležbe.
 20. Kje so zapisane pravic otrok v bolnišnici in v katerem primeru je potrebna hospitalizacija?
 21. Razložite pet pravic otrok v bolnišnici.
 22. Kako naj medicinska sestra/zdravstvenik vpliva na hospitalizem otroka.

 

Poglavje 2: Pacientove pravice

 

 1. Razložite pomen, namen in veljavnost Zakona o pacientovih pravicah.
 2. Kako je v Sloveniji poskrbljeno za dostop in zagotavljanje zdravstvenih storitev.
 3. Razložite enakopravnost pri zdravstveni obravnavi in kdaj lahko nastopi težava.
 4. Na katerih področjih izbiramo zdravnika in kdaj lahko zdravnik izbiro zavrne.
 5. Opišite primerno, kakovostno in uspešno zdravstveno oskrbo.
 6. Opišite varno, pravočasno in učinkovito zdravstveno oskrbo.
 7. Opišite naročanje in čakalni seznam.
 8. Kdaj je medicinska pomoč neodložljiva?
 9. Kako komuniciramo s pacienti in tujci?
 10. Kaj ima pacient pravico vedeti pri zdravstveni obravnavi?
 11. Kdaj lahko zdravnik zamolči dejstva o pacientovem zdravstvenem stanju?
 12. Kakšna mora biti pacientova privolitev in kdaj ta ni potrebna?
 13. Opišite pravico do upoštevanja vnaprej izražene volje.
 14. Kateri pacienti niso sposobni odločanja o sebi?
 15. Kaj pomeni paliativna oskrba?
 16. Razložite pravico do drugega mnenja.
 17. Katere pravice ima pacient v zvezi z zdravstveno dokumentacijo?
 18. Kako je poskrbljeno za varovanje pacientove zasebnosti?
 19. Kakšen naj bi bil vrstni red obravnave kršitev pacientovih pravic?
 20. Opišite delo zastopnika pacientovih pravic.
 21. Razložite pet pacientovih dolžnosti.

 

Poglavje 3: Zdravstveni predpisi

[wp_ad_camp_1]

 

 1. Kaj obsega zakon o zdravniški službi?
 2. Opišite primarno zdravstveno dejavnost.
 3. Opišite sekundarno zdravstveno dejavnost.
 4. Opišite terciarno zdravstveno dejavnost.
 5. Opišite tri druga področja zdravstvene dejavnosti.
 6. Katere so zahteve za zasebno zdravstveno dejavnost?
 7. Kaj pomeni koncesija za opravljanje zdravstvene dejavnosti?
 8. Naštejte osem področij zdravstvene inšpekcije.
 9. S čim vse lekarniška dejavnost preskrbuje prebivalstvo?
 10. Kaj zagotavlja zdravstveno zavarovanje in kako je zavarovanje razdeljeno?
 11. Katere pravice izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja?
 12. Naštej pet pravic, ki so določene s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 13. V čem se razlikujejo prostovoljna zdravstvena zavarovanja?
 14. Kdo ne potrebuje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja?
 15. Razložite kaj omogoča kartica zdravstvenega zavarovanja.
 16. Kateri podatki so na kartici zdravstvenega zavarovanja?
 17. V katerih primerih je možen odvzem delov telesa živega dajalca?
 18. Kdaj je se lahko odvzamejo deli telesa umrle osebe?
 19. Razložite pomen Zakona o OBMP.
 20. Razložite področja Zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.
 21. Razložite ukrepe pri nalezljivih boleznih in bolnišničnih okužbah.
 22. Naštejte pet področij Zakona o medicinskih pripomočkih.
 23. Naštejte pet pogojev/ ukrepov, ki jih določa Zakon o zdravilih.
 24. Kaj določa Zakon o preskrbi s krvjo v zvezi z njenim ravnanjem in uporabo?
 25. Kaj ureja zakon o duševnem zdravju v zvezi s sprejemom pacienta?
 26. Naštej posebne metode zdravljenja in tri pravice pacientov iz zakona o duševnem zdravju.
 27. Naštejte tri kazniva dejanja zoper življenje in telo ter tri kazniva dejanja zoper človekovo zdravje.
 28. Razložite tri obveznosti delavca iz Zakona o delovnih razmerjih.
 29. Razložite tri obveznosti delodajalca iz Zakona o delovnih razmerjih.

Leave a comment