Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol https://srednja.zdravstvena.info |


January 18th, 2015


Zdravstvena nega – Prehranjevanje in pitje


1.    Pacient ima nasogastrično sondo (ngs). Razložite zdravstveno nego pacienta z ngs.
a)    Kaj je ngs?
Nasogastrična sonda je cevka, ki jo skozi nos in požiralnik uvedemo v želodec . Poznamo hranilno NGS (namen je enteralno hranjenje pacienta, ki se ne more hraniti per os) in sukcijsko NGS (namen je drenaža izločkov iz zgornjih prebavil
b)    OPIŠITE NAČINE PREVERJANJA LEGE NGS?
•    Inspekcija (ogledovanje) – pogledamo v usta in grlo, ker je možno, da se sonda pri uvajanju ne pomakne po požiralniku v želodec, ampak zvije v ustih.

Preberi več… »January 18th, 2015


Zdravstvena nega Dihanje in telesna temperatura


1. ZN DIHANJE, TT,…

1.    Navedite in razložite vzroke za povišano telesno temperaturo in naštejte spremljajoče znake.
Glede na vzrok ločimo:
    Bakterialno temperaturo, ki nastane zaradi vpliva bakterij in njihovih toksinov (strupov).
    Aseptično temperaturo (resorpcijska temperatura), do katere pride zaradi resorpcije (lat. resorptio- vpoj, vsrkanje tekočine, npr. telesnih sokov) sekretov iz ran ali podpludb (po operaciji ali poškodbi)
    Centralno temperaturo, ki je zelo visoka vročina in nastane zaradi poškodbe CŽS, npr. pri poškodbi možganov.
    Temperaturo zaradi žeje, ki nastane zaradi pomanjkanja tekočine v telesu
    Temperaturo zaradi tuje beljakovine, ki je organizem ne sprejme; zato nastanejo reakcije, ki jih spremlja tudi zvišana telesna temperatura (pri ceplenjih). Preberi več… »January 18th, 2015


Nutrition and obesity


Scrub up – vocabulary.

How many of these foods can you name? Use the words given below.

LAMB CHOPS, BROCCOLI, SOY SAUCE, OLIVES, MUSHROOMS, BEANS, EGGS, LENTILS, PASTA NOODLES, BEAN SPROUTS, TOFU, TUNA, STEAK

Exercise 2 Translations of the given expressions

 1. Protein – protein
 2. Carbohydrate – ogljikov hidrat
 3. Dairy products – mlečni izdelki
 4. Pulse – stročnica
 5. Food high in fat – hrana, ki vsebuje veliko maščobe
 6. To contain – vsebovati
 7. High levels of vitamin C – visoka stopnja vitamina C
 8. Food low in vitamins – hrana z malo vitaminov
 9. Junk food – nezdrava hrana
 10. Nutritious – hranljiv, redilen
 11. To stir – mešati
 12. An athlete – a person who trains to compete in sports
 13. A diabetic – a person suffering from diabetes, an illness in which the body does not process sugars due to a lack of hormone insulin

Preberi več… »January 18th, 2015


Ginekologija in porodništvo praktični pouk


 1. Rok poroda določimo s pomočjo ______________________ formule ali z _________.

 

 1. Vsaka nosečnica naj bi imela ______________ pregledov, prvega do _____ tedna nos.

 

 1. Uz pregledi naj bi bili ______
  • prvi UZ do ______ tedna nosečnosti, z njim ugotavljamo: _______________________________________________________________
  • drugi UZ v ______tednu nosečnosti, z njim ugotavljamo _______________________________________________________________
  • tretji okrog ______ tedna nosečnosti, z njim ugotavljamo _______________________________________________________________

 

 1. Napiši preiskave s katerimi ugotavljamo Downov sindrom:
  • ugotavljamo verjetnost____________________, _______________________
  • potrdimo DS _______________________, ____________________________

Preberi več… »January 18th, 2015


Zdravstvena nega otroka z obolenji prebavnega trakta


ZNAČILNOSTI
Posebnosti prebavnega trakta lahko vplivajo na nastanek in razvoj bolezni. Dojenčkova prebavila so še nezrela in izločajo manjše količine prebavnih sokov. Otrok lahko burno reagira na napake v prehrani(driska, bruhanje..).  Organizem je slabo odporen in že na manjše infekcije lahko reagira s težkimi bolezenskimi stanji.
Simptomi:
–    Bruhanje( vomitus, emesis),                        – Napet trebuh
–    Slabost ( navzea),                                        – povišana TT
–    Bljuvanje ( regurgitacija)
–    Driska( diareja),
–    Dehidracija
–    Zaprtje ( obstipacija),
–    Krči v trebuhu ( abdominalna kolika)
–    Podhranjenost ( distrofija)
Preberi več… »January 18th, 2015


Vprašanja za poklicno maturo angleščina


The oral part consists of three questions. Two of the questions refer to the topics listed below, and you will also have to react appropriately in different situations, also listed below.

 

You will be asked to describe a picture or you will have to talk or make any comments about the text. All pictures/texts will refer to the topics we discussed at school. You should be able to use the vocabulary connected with them, add your own opinions and personal experience. The teacher will also ask you some questions (mostly wh- questions) which will refer to the topic discussed.

Preberi več… »January 18th, 2015


Zdravstvena nega 3. letnik zapiski


 1. Laboratorijske preiskave.

 

 1. a) Razlikuj nujne, rutinske in specialne preiskave!

NUJNE – tiste, pri katerih je čas za pridobitev rezultatov omejen na 30 min, v laboratoriju jih izvajajo 24 ur, neprekinjeno.

RUTINSKE – tiste, za katere imamo na razpolago normalen čas izvedbe in dobimo rezultate še isti dan. Izvajajo se na vseh bolnišničnih oddelkih in pri vseh bolnikih (ugotavljanje sedimentacije, eritrocitov, hemogram ter osnovne rutinske preiskave).

SPECIALNE – tiste, ki jih izvajajo pri bolniku zaradi določenih obolenj, spremljanja zdr. stanja (obdobni pregledi ogroženih skupin) in nenačrtovanega zdravljenja. Izvajajo jih le ob določenih dnevih. Material moramo včasih poslati v drugo zdr. organizacijo. Vedno izpolnimo laboratorijsko napotnico, napišemo vse bolnikove podatke, vrsto preiskave odvzetega vzorca, po potrebi še dodatne inf., ki jih dopiše zdravnik (npr. jemanje antibiotikov). Preberi več… »January 18th, 2015


Križanja in načini dedovanja


GREGOR MENDEL (1822-1884) à utemeljitelj klasične genetike

 

KRIŽANCI/HIBRIDI– potomci križanja dveh rastlin (osebka), ki se razlikujeta v eni     lastnosti.

 

Prva generacija: STARŠEVSKA (RODITELJSKA, PARENTALNA) = oznaka (P)

Prva generacija potomcev (nastane po oploditvi) : FILIALNA GENERACIJA = (F1)

Preberi več… »January 18th, 2015


Vaja za angleščino


 1. These people are talking about their experiences. Complete the spaces with suitable words. First letters are given.
 2. David

When I was playing football, I broke my ankle and was carried off the pitch on a S______________. I was taken to C______________________, where the doctor put a P_____________ cast on my leg. For the next two weeks I needed C_________________ to get around with. Preberi več… »January 18th, 2015


Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo


Motnje v vzpostavljanju odnosov:  

 • umik od ljudi, prevelika odvisnost, manipulacija ljudi
 • težave z zaupanjem (posledice: osamljenost, pomankljiva komunikacija)

Dejavniki za razvoj motenj:

 • razvojni
 • komunikacija med družinskimi člani
 • vpliv družbe
 • biološki dejavniki

Preberi več… »January 18th, 2015


Motnje hranjenja


KAJ SO MOTNJE HRANJENJA?

 • Motnje hranjenja so čustvene motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane.
 • Predstavljajo zunanji izraz globoke duševne in čustvene vznemirjenosti ter ne-sprejemanja sebe.
 • Oseba izraža svoje čustvene težave s spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja.
 • Hranjenje ali odklanjanje hrane postane izraz osvoboditve notranjih, bolečih in ne-prepoznanih čustev.
 • Motnje hranjenja so lahko tudi reakcija na dolgotrajno, leta trajajočo, nerazrešeno stresno situacijo.
 • človek vso svojo energijo osredotoči na hrano in hranjenje ter se tako izogne bolečim čustvom in problemom.

Preberi več… »January 18th, 2015


Stome o stomah in zdravstvena nega stom


Stoma ( gr. Odprtina ali usta ) je umetno ( kirurško ) narejena odprtina na koži, ki je poimenovana po organu iz katerega izhaja. Narejena je zaradi nezmožnosti samostojnega opravljanja življenskih funkij ali pa zaradi bolezenskega stanja. Vsaka vrsta stome je za pacienta težko breme zato je potebna komunikacija in spodbujanje v okviru njegovega zdravljenja in pogovor o kasnejšem samostojnem življenju. V zdravstvu ločimo dihalno ( traheostomo ), hranilni ( gastorstomo in jejunostomo ) ter izločalne stome ( urostoma, ileostoma, kolostoma ). Seveda pa pri vsaki stomi lahko pride do zapletov kateri najpogostejši so vnetja, infekcije, alergične reakcije in druge. Najpogostejši vzroki, ki privedejo so atrofije, bolezenske spremembe, tumorji… Pri vsaki stomi je pomembna poostrena zdravstvena nega ter opazovanje.

GASTROSTOMA: Kirurg želodec našije na trebušno steno in skozi njo vstavi gastrostomsko cevko.

JEJUNOSTOMA: Podobno kot gastrostoma, le da je tu na trebušno steno prišito tanko črevo in vstavi kateter. Preberi več… »