Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo

Motnje v vzpostavljanju odnosov:   umik od ljudi, prevelika odvisnost, manipulacija ljudi težave z zaupanjem (posledice: osamljenost, pomankljiva komunikacija) Dejavniki za razvoj motenj: razvojni komunikacija med družinskimi člani vpliv družbe biološki dejavniki