Temeljne življenjske aktivnosti bolnika s shizofrenijo

1 UVOD Shizofrenija (F20) je bolezen, ki jo je še vedno težko opredeliti. Vzrok za pogosto diagnostično negotovost je v tem, da ne poznamo ničesar, s čimer bi lahko shizofrenijo izmerili. Ne poznamo krvne preiskave, posebne značilnosti tkiva ali telesnih tekočin, ki bi jih lahko odvzeli iz telesa in tudi nobenega dokazljivega skupnega simptoma, ki …

Slabo sodelovanje bolnika s shizofrenijo pri zdravljenju

Zdravljenje shizofrenih bolnikov sloni na štirih temeljih: – Zdravila – Individualno svetovanje – Rehabilitacija in – Podpora družine Bolniki prijemanju zdravil (nevroleptiki, anksiolitiki, antidepresivi ali stabilizatorji razpoloženja) opisujejo, da ne morejo jasno misliti, čustvovati in, da jim manjka spontanosti. Pri posameznih bolnikih so opazili neugodno subjektivno reagiranje ob pričetku zdravljenja, kar je vplivalo na odklanjanje …

Bolnik s shizofrenijo

1 SAMOMOR IN SHIZOFRENIJA Samomor ali suicid – sui caedere lat., ubiti samega sebe, je akt prostovoljnega končanja svojega lastnega življenja. Je dejanje, s katerim se človek usmrti in/ali je dejanje človeka, ki se želi rešiti iz neznosne življenjske situacije in ne vidi ustreznejše rešitve problema, je odločitev, možnost, izhod, zaključek, ki jo ima na …

Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo

Motnje v vzpostavljanju odnosov:   umik od ljudi, prevelika odvisnost, manipulacija ljudi težave z zaupanjem (posledice: osamljenost, pomankljiva komunikacija) Dejavniki za razvoj motenj: razvojni komunikacija med družinskimi člani vpliv družbe biološki dejavniki

Shizofrenija

Shizofrenija je kronična duševna bolezen. ZNAKI: –       MOTNJE ZAZNAVANJA: halucinacije. –       MOTNJE ČUSTVOVANJA: čustvena splitvenost, neodzivnost, odmaknjenost (paramimija, paratimija). –       MOTNJE MIŠLJENJA: ne morejo misliti, neologizmi, blodnje. –       AVTIZEM: umik bolnika iz resničnosti in pogrezanje v lasten svet bolezenskih doživetij (luknja komunikacije s svetom). –       AMBIVALENCA: nezdružljive želje, predstave, čustva. –       NEGATIVIZEM: aktiven, pasiven. –       …

Motnje v odnosih

DUŠEVNO ZDRAVJE (LIK ZDRAVE OSEBNOSTI): –       Prilagojeno funkcioniranje, –       Dobri medsebojni odnosi v družini, med prijatelji – človek srečnejši in uspešnejši. RAZVOJ ODNOSOV SKOZI ŽIVLJENSKA OBDOBJA: –       DOJENČEK: tisti, ki niso imeli odnosa z materjo, kasneje v življenju težje izpostavijo odnose z drugimi. –       V OTROŠTVU: v otrokovo življenje vstopajo tudi drugi ljudje ( vrtec, …