Zdravstvena nega Dihanje in telesna temperatura

1. ZN DIHANJE, TT,… 1.    Navedite in razložite vzroke za povišano telesno temperaturo in naštejte spremljajoče znake. Glede na vzrok ločimo:     Bakterialno temperaturo, ki nastane zaradi vpliva bakterij in njihovih toksinov (strupov).     Aseptično temperaturo (resorpcijska temperatura), do katere pride zaradi resorpcije (lat. resorptio- vpoj, vsrkanje tekočine, npr. telesnih sokov) sekretov iz ran ali …

Prehranjevanje in pitje – zdravstvena nega

1.Naštej faktorje, ki vplivajo na prehranjevanje ? Socialno kulturni faktorji Izbira živil in način življenja ljudi vplivata na prehranske navade ljudi, toda v današnjem času se vedno bolj nagiba k industrijsko pripravljeni hrani. Faktorji okolja Naravno življenjsko okolje lahko s svojo ponudbo hrane  človeka ogroža, zaradi: § onesnaženosti okolja § izropanost surovin v zemlji…