Zdravstvena nega 3. letnik zapiski

Laboratorijske preiskave.   a) Razlikuj nujne, rutinske in specialne preiskave! NUJNE – tiste, pri katerih je čas za pridobitev rezultatov omejen na 30 min, v laboratoriju jih izvajajo 24 ur, neprekinjeno. RUTINSKE – tiste, za katere imamo na razpolago normalen čas izvedbe in dobimo rezultate še isti dan. Izvajajo se na vseh bolnišničnih oddelkih in …

Zapiski iz zdravstvene nege 2013

Primarna zdravstvena dejavnost obsega osnovno zdravstveno dejavnost, ki jo opravljajo v zdravstvenih domovih, zdravstvenih postajah in pri zasebnih zdravstvenih delavcih. Zdravstveni dom (ZD) je zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, zagotavlja družinsko varstvo, …

Tehnik zdravstvene nege – zapiski zdravstvena nega

Opiši pravilen položaj pri:   => POŠKODBA GLAVE: hrbtni položaj z dvignjenim vzglavjem => POŠKODBA PRSNEGA KOŠA: polsedeči položaj => POŠKODBA HRBTENICE: hrbtni položaj => POŠKODBA TREBUHA: hrbtni položaj, vzglavje rahlo vzdignjeno => ŠOKOVNO STANJE: dvignjeno vznožje => KARDIOGENI ŠOK: dvignjeno vzglavje

Zapiski iz zdravstvene nege

POKLICNA TAJNOST: Zavezuje vse zdr. delavce k molčečnosti o varovancu oz. o bolniku. O njegovem zdr. stanju se smejo pogovarjati le na določenih mestih (vizita, negovalni tim..). Prav tako ne smejo dajati podatkov osebam, ki niso ožji bolnikovi sorodniki. Informacij tudi ne dajejo po telefonu. ETIKA: Je teoretična znanost o tem, kako naj živimo oz, …