Križanja in načini dedovanja

GREGOR MENDEL (1822-1884) à utemeljitelj klasične genetike   KRIŽANCI/HIBRIDI– potomci križanja dveh rastlin (osebka), ki se razlikujeta v eni     lastnosti.   Prva generacija: STARŠEVSKA (RODITELJSKA, PARENTALNA) = oznaka (P) Prva generacija potomcev (nastane po oploditvi) : FILIALNA GENERACIJA = (F1)