Ginekologija in porodništvo praktični pouk

 1. Rok poroda določimo s pomočjo ______________________ formule ali z _________.

 

 1. Vsaka nosečnica naj bi imela ______________ pregledov, prvega do _____ tedna nos.

 

 1. Uz pregledi naj bi bili ______
  • prvi UZ do ______ tedna nosečnosti, z njim ugotavljamo: _______________________________________________________________
  • drugi UZ v ______tednu nosečnosti, z njim ugotavljamo _______________________________________________________________
  • tretji okrog ______ tedna nosečnosti, z njim ugotavljamo _______________________________________________________________

 

 1. Napiši preiskave s katerimi ugotavljamo Downov sindrom:
  • ugotavljamo verjetnost____________________, _______________________
  • potrdimo DS _______________________, ____________________________

 1. Laboratorijske preiskave:
  • spodnja meja hemoglobina je ______________,
  • kaj morajo dobiti RhD negativne nosečnice ____________________________
  • kaj pomeni, če je ICT pozitiven______________________________________
  • zakaj kontroliramo vrednost KS_____________________________________
  • zakaj je potreben War test__________________________________________
  • kaj pomeni pozitiven izvid toksoplazmoze_____________________________ _______________________________________________________________
  • kdaj testiramo rdečke______________________________________________
  • kaj testiramo s HbsAg _____________________________________________

 

 1. Razloži podatek: 4 zaporedna nosečnost, 2 zaporedni porod

_____________________________________________________________________

 

 1. Napiši nekaj primerov pri podatkih :
  • družinske anamneze: ______________________________________________
  • osebne anamneze: ________________________________________________
  • ginekološke anamneze: ____________________________________________

 

 1. Obolenja v nosečnosti:
  • Naštej nekaj posledic NSB:_________________________________________ _______________________________________________________________
  • Razloži kratico EPH gestoze: _______________________________________
  • Znaki preeklampsije: ______________________________________________
  • Kaj je eklampsija? ________________________________________________

 

 

 

 1. Krvavitve v nosečnosti
  • Placenta praevia je _______________________________________________ in je lahko __________________, __________________, ________________
  • Abruptio placentae je ____________________________________________, zgodi se lahko v _________________, v ______ ali _________ porodni dobi
  • Znaki popolne abruptie placentae so _________________________________, ______________________________, ________________________________

 

 1. Naštej nekaj nevarnih znamenj, ko mora nosečnica takoj k zdravniku:

__________________________________, _________________________________,

__________________________________, _________________________________.

 

 1. Napiši nekaj najpogostejših zdravil v nosečnosti?

_____________________________________________________________________

 

 1. Idealen porast telesne teže v nosečnosti je ________________ kilogramov.

 

2.    Porod

 

 1. Gestacijska starost – napiši meje trajanja nosečnosti:
 • normalen porod ________________, novorojenček je _______________________
 • prezgodnji porod ________________, novorojenček je ______________________
 • zakasnel porod _________________, novorojenček je ______________________

 

 1. Namestitev ploda v maternici:
 • najpogostejša lega je ____________________, vstava pa ___________________
 • kakšna je vstava pri prečni legi_________________________________________

 

 1. Napiši in opiši tri razloge za sprejem v porodni blok:
 • __________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________

 

 1. Začetek poroda
 • spontan porod se začne s ______________________ ali s ___________________
 • induciran porod se začne z _____________________ ali z ___________________

 

 1. Definiraj normalen porod:________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 1. Prva porodna doba je obdobje _____________________________________________
 • traja od ____________________________________________________________

do __________________________________________________________.

 • popadke stimuliramo s hormonom _______________, ki je v zdravilu__________
 • za lajšanje bolečin med popadki se uporabljajo naslednja zdravila: __________________________________________________________________
 • predrtje jajčnega mehurja je lahko _______________ ali ____________________
 • babica v prvi porodni dobi kontrolira: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Druga porodna doba je __________________________________________________
 • traja od ___________________________________________________________

do ___________________________________________________________

 • za iztis ploda je poleg popadkov potreben še ______________________________
 • kaj je epiziotomija___________________________________________________
 • kaj je ruptura presredka_______________________________________________
 • koliko časa traja druga porodna doba ____________________________________

 

 1. Tretja porodna doba – imenujemo jo       __________________________________ doba.
 • traja od _____________________________ do ___________________________
 • babica mora ________________________________________________________
 • preprečiti je potrebno ________________________________________________

 

 1. Četrta porodna doba je doba ____________________________________________
 • traja od ________________________________________ še _________ ure.
 • naloge babice so: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. Porod pri medenični vstavi – zakaj je večje tveganje pri tem porodu?

_____________________________________________________________________

 

 1. Porod pri večplodni nosečnosti – od česa je največkrat odvisen način poroda?

_____________________________________________________________________

 

 1. Porod z vakumsko ekstrakcijo – kaj to pomeni?

_____________________________________________________________________

 

3.    Carski rez

 

 1. Kaj je carski rez?

_____________________________________________________________________

 

 1. Opiši razliko med splošno in spinalno anestezijo pri carskem rezu. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Opiši elektivne indikacije za carski rez:
 • KPD ______________________________________________________________
 • nepravilna namestitev ploda___________________________________________
 • placenta praevia _____________________________________________________
 • miopia alta _________________________________________________________
 • mnogoplodnost _____________________________________________________
 • invalidnost nosečnice ________________________________________________
 • poškodbe medenice __________________________________________________
 • EPH gestoze _______________________________________________________
 • genitalni herpes ____________________________________________________

 

 1. Opiši akutne indikacije za carski rez:
 • intrauterino pomanjkanje kisika ________________________________________
 • abruptio placentae __________________________________________________
 • izpad popkovine ____________________________________________________
 • podaljšana prva porodna doba _________________________________________
 • grozeča ruptura maternice ____________________________________________
 • fetalni distres ______________________________________________________

 

 1. Zdravstvena nega na dan carskega reza in prvi dan po carskem rezu
 • poteka v __________________________________________________________
 • katere vitalne znake merimo in kako pogosto _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • bilanca tekočine je __________________________________________________
 • povprečna diureza prvi dan je:_________________________________________
 • opiši nadzor operativne rane __________________________________________

__________________________________________________________________

 • kako ugotavljamo notranjo – skrito krvavitev, kakšni so ukrepi __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 • kako ugotavljamo notranjo – vidno krvavitev, kakšni so ukrepi

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Zdravstvena nega po carskem rezu na oddelku – napiši bistvene aktivnosti ZN glede na dan po carskem rezu:
 • drugi dan __________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 • tretji dan __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 • četrti dan __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. Naštej tipične pooperativne komplikacije ____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.    ZN otročnice

 

 1. Ožje poporodno obdobje traja do __________________________________________

 

 1. Otročnica je v porodnišnici ___________ dni, po carskem rezu pa __________ dni.

 

 1. Razloži roomig-in:
 • popolni ___________________________________________________________
 • delni _____________________________________________________________

 

 1. Nadzor krčenja maternice
 • takoj po porodu sega vrh maternice _____________________________________
 • na dan se krči za ___ cm, P/2 pomeni ___________________________________
 • krčenje pospešuje ______________, ovira pa _____________________________

 

 1. Izločanje čišče
 • čišča je ____________________________________________________________
 • pri čišči opazujemo___________________________________________________
 • opiši spreminjanje barve __________________________________________________________________
 • izločanje čišče po carskem rezu: _______________________________________

 

 1. Nega epiziotomijske rane, rupture
 • kaj svetujemo pri epiziotomijski rani ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • kaj pomeni ruptura perinea I do III______________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. Nega operativne rane po carskem rezu
 • dan____________________________________________________________
 • dan ____________________________________________________________
 • in 4. dan ________________________________________________________

 

 1. Dojenje
 • napiši prednosti dojenja za zdravje novorojenčka __________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • napiši prednosti dojenja za zdravje matere ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Opiši reflekse potrebne za dojenje pri materi
 • reflektorno nabrekanje bradavic ________________________________________

__________________________________________________________________

 • oksitocinski refleks __________________________________________________

__________________________________________________________________

 • prolaktinski refleks __________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Opiši reflekse potrebne za dojenje pri novorojenčku
 • iskalni refleks ______________________________________________________

__________________________________________________________________

 • sesalni refleks______________________________________________________

__________________________________________________________________

 • požiralni refleks_____________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. Opiši tehniko pristavljanja novorojenčka ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Naštej nekaj najpogostejših težav pri dojenju v prvih dneh ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Razloži in opiši ukrepanje pri komplikacijah v poporodnem obdobju:
 • zgodnje krvavitve ___________________________________________________

__________________________________________________________________

 • pozne krvavitve_____________________________________________________

__________________________________________________________________

 • okužbe maternice____________________________________________________

__________________________________________________________________

 • okužbe epiziotomijske rane, rupture _____________________________________

__________________________________________________________________

 • okužbe operativne rane _______________________________________________

__________________________________________________________________

 • okužbe urinarnega trakta _____________________________________________

__________________________________________________________________

 • okužbe dojk – mastitis ________________________________________________

__________________________________________________________________

 • ragade na bradavicah ________________________________________________

__________________________________________________________________

 • zastojna dojka ______________________________________________________

__________________________________________________________________

 • zamašitev posameznega mlečnega voda__________________________________

__________________________________________________________________

 • hemeroidi __________________________________________________________

__________________________________________________________________

 • tromboflebitis ______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 1. Opiši ZN pri življenjskih aktivnostih otročnice
 • osebna higiena______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • prehrana_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • izločanje __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • odvajanje _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • telesna aktivnost ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • zdravstvena vzgoja __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Opiši preiskave po porodu
 • hemogram _________________________________________________________
 • CRP ______________________________________________________________
 • ICT ______________________________________________________________

 

 1. Opiši glavne učinke zdravil v poporodnem obdobju
 • Lekadol, Daleron ____________________________________________________
 • Saridon ___________________________________________________________
 • Nalgesin __________________________________________________________
 • Tramal ____________________________________________________________
 • Analgin ___________________________________________________________
 • Methyldopa_________________________________________________________
 • Cordipin ___________________________________________________________
 • Tametil ___________________________________________________________
 • Syntocinon _________________________________________________________
 • Novolaks __________________________________________________________
 • Prorektal __________________________________________________________
 • Retafer, Ferrum lek, Haematopan _______________________________________
 • Modolex, Factu _____________________________________________________
 • Folacin ___________________________________________________________
 • najpogostejši antibiotiki so ____________________________________________

 

 1. ZN novorojenca

 

 1. Gestacijska starost: s pojmom novorojenec označujemo obdobje otrokovega življenja od _______________ do _______________________________________________________ .

Novorojenec ali _____________ je lahko ___________, ______________, ____________.

2. Oskrba novorojenčka v porodnem bloku

 • cilj je pravilno oskrbljen, nepoškodovan in pred infekcijo zavarovan novorojenec;
 • takoj po porodu moramo otroku omogočiti _________ (obrišemo mu obraz, nos in usta, očistimo dihalne poti – ______________________________________________, po potrebi si pomagamo z _______________________________);
 • Apgar test- _______________________________________________________, opravi se ________ po rojstvu, po _________ in po ________________________

 

Tabela: Apgar test – dopolni.

 

  točke točke Točke
AKTIVNOST 0 1 2
Srčni utripi      

 

Dihanje  

 

   
Mišični tonus      

 

Odziv na kateter

(draženje nosne sl.)

 

 

   
Barva kože    

 

 

 

 • prva identifikacija: _____________________________________________________,
 • oskrba popka- popkovino stisnemo s peani, ko neha ____________, nato prerežemo popkovino, če je potrebno lahko iz popkovine vzamemo kri za preiskave ( Ph – _______________________ ) ali matične celice, popek uredimo z posebno ligaturo; opazujemo morebitno _______________,
 • nadaljnja oskrba- na _________ povijalni mizi novorojencu očistimo obraz s sterilno vato in toplo fiziološko raztopino, po telesu odstranimo ostanke krvi in sluzi z ogretim negovalnim oljem, _________ po telesu ne odstranjujemo;dobro ga ______________,
 • meritve: telesna _________________ , telesna ___________ in obseg ___________,
 • povprečne vrednosti meritev: ___________g, _____________cm, ____________cm,
 • druga identifikacija otroka- obesek s podatki: ______ poroda, priimek in ime _______, ura in datum ___________, _________, porodna _______, dolžina in obseg glavice;
 • otroka oblečemo in uredimo, ves čas ga opazujemo (vedenje, morebitne anomalije);
 • novorojenca po prvi oskrbi že v porodnem bloku damo materi in ji ga pomagamo pristaviti k prsim – _________________________,
 • kredeizacija je ________________________________________________________,
 • preventiva hemoragične bolezni: __________________________________________,
 • novorojenček in mati sta v porodnem bloku ___________ ure,
 • oskrba novorojenca po porodu s carskim rezom je enaka, le vzpostavitev stika med materjo in otrokom je odložena,
 1. Telesne značilnosti novorojenčka

 

 • Koža je ______________________________________________________________, pokrita je z ________________________ to je ______________________________, njegova naloga je ______________________________________________________, lanugo je _____________________________________________________________, opiši možne kožne spremembe:

desquamatio neonatorum:________________________________________________,

acne neonatorum:______________________________________________________,

milia: _______________________________________________________________,

erythema toxicum:______________________________________________________,

macula mongolica: _____________________________________________________,

nevus flameus nuchae: __________________________________________________,

 • Glava zavzema __________ telesa, velika fontanela je _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________, mala fontanela je _______________________________________________________

_____________________________________________________________________, spremembe, ki lahko nastanejo med porodom so ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

 • Oči so _______________________________________________________________,
 • Usta so ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

 • Vrat je _______________________________________________________________,
 • Prsni koš je ____________________________, obseg je _________ cm, prsne žleze so __________________________________________________________________,
 • Pljuča; za dihanje je potrebno: ____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

 

surfaktant je _________________________________________________________

______________________________________, frekvenca dihanja je ____________,

 • Krvni obtok – preneha _______________________ začne se ____________________ krvni obtok, srčna frekvenca je _____________, RR je ________________________,

marmorirasta koža in bled trikotnik okrog ust sta znak ________________________ ,

 • Jetra – razloži nastanek fiziološke zlatenice:_________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________,

 • Trebuh je __________, ker je ____________________________________________,
 • Popek– opiši celjenje popka: _____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

 • Prebavila – novorojenček poliva zaradi_____________________________________,

črevesje je na začetku ________________________, nato se zapolni z ____________ in _________________, nastane __________________________________________,

mekonij je ________________________________ in je _______________________

_____________________________________________________________________

nastane _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________, novorojenček ga izloči v ________________________________________________, nato se pojavi _________________________________________________________ in po 3 do 4. dneh ______________________________________________________,

 • Ledvice – opiši prvi urin in nadaljnje izločanje urina___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

 • Spolovila – pri dečkih so ________________________________________________

_____________________________________________________________________, pri deklicah je _________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

 • Mišice – tonus je _______________ , razvoj mišičja poteka od _________________ proti ____________ in od ______________________ proti ____________________,
 • Kosti so _____________________________________________________________, velik del predstavlja __________________________, za proces zakostenitve je pomemben vnos ___________________________,
 • Čutila– opiši vid ________________________________________________________

_____________________________________________________________________, opiši sluh: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

opiši dotik: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ opiši okus: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ opiši vonj: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________,

 • Primitivni refleksi so __________________________________________________

_____________________________________________________________________ izginejo v _______________________________, njihove motnje so lahko znak             ____________________________________________________________________ ,

glavni primitivni refleksi so: ________________________, ____________________, _______________________, _______________________, _____________________ in _______________________ refleks.

 • Telesna lega – opiši kaj je zanjo značilno ___________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

 • Imunski sistem – kje se lahko okuži _______________________________________

____________________________________________________________________.

 

 

 

 1. Rutinske preiskave pri novorojenčku in presejalni testi

 

Fiziološka zlatenica ali ____________________________________ je pogost pojav, ki se kaže kot ________________ obarvanost kože, __________________ in______________ . Vzrok zanjo je __________________, novorojenčkova jetra so__________________, da bi ves _____________ bilirubin (indirektni) spremenila v ________________________ (direktni) ter ga z žolčem izločila v črevesje. Zlatenica se pokaže ________________ dan.

Zdravljenje ikterusa : –

[wp_ad_camp_1]

 

 

 1. Presejalni program

 

Presejalni testi nam pomagajo prepoznati ____________ še preden se pokažejo bolezenski znaki. Novorojencu vzamejo vzorec _________. S pregledom ugotovijo ali otrokova ________________________________________________ (TSH test) in ali je sposoben presnavljati__________________________________ (F), to bolezen imenujemo __________________________ in je podedovana bolezen. Zdravljenje je z __________.

Za to bolezen je značilna svetlejša barva kože, las in oči ter spremembe na okostju             ( drobna glavica, nizka postava in ploska stopala).

 

TEOAE je _____________________________________________________________.

 

Po potrebi novorojenčku v porodnišnici z _______ pregledajo ____________________, zaradi morebitnih nepravilnosti v njihovem razvoju.

 

Novorojenci, pri katerih obstaja tveganje za okužbo s tuberkulozo –

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________, so prve dni po rojstvu cepljeni proti __________________________________ ( BCG ).

 

 

 1. ZN novorojenčka po življenjskih aktivnostih

 

 1. Dihanje – znaki oteženega dihanje so: _______________________________________

______________________________________________________________________, znaki nestabilnega krvnega obtoka so: _________________________________________

________________________________________________________________________

 

 1. Vzdrževanje telesne temperature – merimo ________________, lahko tudi ________, podhladitev nastane zaradi ________________________________________

________________________________________________________________________, pregretje pa zaradi ________________________________________________________.

 

 1. Prehranjevanje in pitje – pomen dojenja ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Kontrola telesne teže – fiziološki padec telesne teže je izguba _______________________ do ________%.

Vzrok zanjo je _____________________________________________________

___________________________________________________________________ .

Po __________ dneh se teža stabilizira in po ________ dneh opazimo naraščanje teže.

 

 1. Izločanje in odvajanje – če se mekonij ne izloči v prvih dneh posumimo na __________

________________________________________________________________________, napiši oznake blata: ________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

Urin se izloči _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

 

 1. Osebna higiena in urejenost – kaj pomenijo posamezne spremembe na koži:
 • porumenelost kože:_____________________________________________________

________________________________________________________________________

 • bledica kože: __________________________________________________________

________________________________________________________________________

 • cianoza: ______________________________________________________________
 • marmorirana koža, bel trikotnik okrog ust: ___________________________________

________________________________________________________________________

 • turgor kože: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

 • otekline: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

 

 1. Oblačenja in slačenje – __________________________________________________ ________________________________________________________________________.

 

 1. Gibanje in ustrezna lega – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 1. Spanje in počitek – rooming -in je ________________________________________________________________________, potrebe po spanju: __________________, prebujanje je na _____________________ ure.

 

 1. Izogibanje nevarnostim v okolju– ukrepi za preprečevanje infekcij so: ______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________, poškodbe preprečujemo z: __________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 1. Komunikacija – z jokom pokaže: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 1. Učenje in pridobivanje znanja – vključimo: _______________________________________________________________________.

 

 

 1. ZN prezgodaj rojenega otroka

 

 1. Nedonošenost: nedonošenec ali _______________________ je otrok, rojen pred ____ tednom nosečnosti. Tehta manj kot __________ g in meri manj kot ______ cm.

Bistvo nedonošenca je, da se rodi v času, ko za življenje zunaj maternice še ni dovolj zrel.

 

 1. Značilnosti nedonošenčka:
 1. Zapleti ali komplikacije pri nedonošenčku:

 

 1. Zdravstvena nega novorojenčka na oddelku

 

 1. Prostor za nego novorojencev
 • nega je individualna na previjalnem pultu v rooming-in sobah;
 • jutranja nega novorojenčkov po carskem rezu poteka prva dva dni na štaciji;
 • po jutranji negi odpeljemo novorojenčke (po viziti otročnic v intenzivni negi) k otročnicam in pomagamo pri pristavljanju (delni rooming-in);
 • upoštevati moramo psihofizično stanje otročnice po oprerativnem posegu (intenzivna zdravstvena nega) in potrebe novorojenčka po stiku z materjo.

2. Kaj potrebujemo za jutranjo nego novorojenčka ?

 • pripravimo si plastično taso na kateri imamo stekleničko z alkoholom, stekleničko s fiziološko raztopino, ligaturo, sterilne zložence, termometer, hladilno mazilo in glavnik;
 • za umivanje novorojenčka si pripravimo kopalno brisačo, tetra pleničke, otroško negovalno olje, šampon, vatirane blazinice ter umivalne krpice;
 • pripravimo si skodelico z vodo (patena) in ledvičko;
 • potrebujemo še pleničko za enkratno uporabo, tetra pleničko (če je potrebno široko povijanje), povijalno pleničko ter majčke in hlačke.

 

 

3. Nega novorojenčka prvi dan po porodu

 • na pultu si pripravimo vse za nego novorojenčka, pripravimo tehtnico, preden začnemo si temeljito umijemo in razkužimo roke;
 • otroka slečemo, zmerimo aksilarno telesno temperaturo in naredimo anogenitalno nego (rokavice), nato ga golega zavijemo v pleničko in stehtamo (težo pleničke moramo odšteti), zabeležimo otrokovo težo in ev. odvajanje blata;
 • golega otroka zavijemo v kopalno brisačo, odkriti so samo tisti deli telesa, ki jih umivamo;
 • z vodo polivamo vatke (ne namakamo) in umijemo najprej obraz, vsako oko umijemo od zunaj navznoter, v obliki trojke umijemo čelo, lička, brado na obeh straneh, nazadnje okoli ust in nosu – potem obrazek obrišemo s pleničko,
 • obraz umivamo samo s čisto vodo;
 • razkužimo roke in si nadenemo rokavice,
 • umivalno krpico polijemo z vodo, lahko nanesemo malo šampona in temeljito umijemo lasišče, dobro speremo in osušimo in pokrijemo;
 • potem polijemo krpico z vodo in oljem in umivamo ostale dele telesa, najprej umijemo vrat, da odstranimo ves verniks;
 • sledi umivanje: roke – prstki, dlan, zapestje, podlaket, komolec, nadlaket, pazduha
 • prsni koš in trebušček (samo nad popkom) – hrbet;
 • noge – prsti, stopalo, gleženj, koleno, pod kolenom, stegno;
 • nazadnje naredimo še anogenitalno nego, spolovila umivamo nežno in jih ne drgnemo;
 • otroka sproti temeljito obrišemo in ves čas pokrivamo (odkrit je samo tisti del, ki se umiva),
 • odstranimo rokavice in si razkužimo roke;
 • umitega novorojenčka preložimo na suho pleničko ter pokrijemo z drugo pleničko;
 • spredaj mu oblečemo majčko in jo zavihnemo nad popek;
 • preden začnemo čistiti popek, si temeljito razkužimo roke, popek očistimo s sterilnimi zloženci in fiziološko raztopino ter ga osušimo, pozorni smo na znake vnetja in na krvavitev;
 • namestimo plenično predlogo, z zložencem namažemo A-G predel s hladilnim mazilom;
 • poravnamo majčko, obrnemo novorojenčka na trebušček in mu zadaj poravnamo in zavežemo majčko;
 • pripravimo povijalno pleničko in novorojenčka obrnemo nazaj na hrbet; ritko in po potrebi pregibe namažemo s hladilnim mazilom preden otroka povijemo;
 • če je naročeno široko povijanje si že prej v povijalno plenico pripravimo tetra pleničko, povijemo ga ne pretesno in mu oblečemo hlačke;
 • dokončno ga uredimo, po potrebi očistimo ušesa in mu razčešemo lasišče;
 • položimo ga v posteljico, ki smo jo uredili (očistimo in presteljemo);
 • nego izvajamo temeljito in hitro, da se otrok preveč ne ohladi;
 • pri negi ga temeljito opazujemo, da ne spregledamo kakšnih novonastalih sprememb in posebnosti (stokanje, otekline, izpuščaje, zltenico, bruhanje, znižano ali povišano telesno temperaturo…);
 • opazujemo tudi uriniranje in odvajanje (mekonij) ter zabeležimo na temperaturni list;
 • pomagamo pri dojenju in preverimo, če je dojenje uspešno.

 

4. Nega novorojenčka drugi dan po porodu

 • otročnice po vaginalnem porodu drugi dan sodelujejo pri negi novorojenčka, zato je zelo pomembno, da jim izvajanje nege natančno razlagamo;
 • drugi dan po porodu otročnice že same previjajo novorojenčka in tretji dan same izvajajo vso nego;
 • otročnice po carskem rezu začnejo sodelovati pri negi tretji dan – medicinske sestre jim pokažejo jutranjo nego novorojenčka in četrti dan jo začnejo same izvajati (prve dva dni poteka nega novorojencev na štaciji);
 • jutranja nega poteka podobno kot prvi dan;
 • stehtamo golega otroka; spremljamo fiziološki padec telesne teže,
 • umivamo ga samo z vodo;
 • natančno očistimo popek, podvežemo popkovnico z ligaturo in odstranimo sponko, preverimo če je vrvica dovolj tesno zavezana;
 • opazujemo vse morebitne spremembe (bljuvanje, stokanje, telesna temperatura, spremembe na koži…), zlasti smo pozorni na barvo kože (zlatenica);
 • pri novorojenčkih rojenih z normalnim vaginalnim porodom, naredimo drugi dan po porodu test teže (oblečenega novorojenčka stehtamo pred in po dojenju);
 • na temperaturni list zabeležimo težo, odvajanje in količino podoja;
 • drugi dan po porodu se običajno prekontrolira tudi sluh novorojenčka (TEOAE).

5. Nega novorojenčka tretji dan po porodu

 • nega je podobna negi drugega dne;
 • natančno očistimo popek in zamenjamo ligaturo;
 • pri novorojenčkih po carskem rezu se tretji dan naredi test teže (ugotovimo količino podoja).

6. Odpust otročnice in novorojenčka

 • otročnica in novorojenček sta odpuščena v domačo oskrbo tretji dan po vaginalnem porodu in četrti dan po carskem rezu, če je z obema vse v redu;
 • najpogostejša stanja, ki ne dopuščajo odpusta so pri novorojenčku prevelik padec telesne teže (nad 10%) oziroma premajhno pridobivanje telesne teže, pojav zlatenice ali druga obolenja, pri otročnici pa so vzrok različne infekcije, težave z dojenjem, neurejena arterijska hipertenzija in druga bolezenska stanja;
 • vsaka otročnica dobi svojo odpustnico in odpustnico novorojenca, obvestilo za patronažno službo, materinsko knjižico v kateri so vpisani podatki o porodu, novorojencu in poporodnem stanju, dobi pa tudi navodila za nadaljnjo nego;
 • otročnica mora šest tednov po porodu obiskati svojega ginekologa, ki opravi natančen pregled, se z otročnico pogovori o kontracepciji in v materinsko knjižico vpiše še zadnje podatke o poporodnem stanju;
 • prvi obisk novorojenca v otroškem dispanzerju je pri štirih tednih, po dogovoru s patronažno službo.

 

Leave a comment