Zdravstvena nega – Prehranjevanje in pitje

1.    Pacient ima nasogastrično sondo (ngs). Razložite zdravstveno nego pacienta z ngs. a)    Kaj je ngs? Nasogastrična sonda je cevka, ki jo skozi nos in požiralnik uvedemo v želodec . Poznamo hranilno NGS (namen je enteralno hranjenje pacienta, ki se ne more hraniti per os) in sukcijsko NGS (namen je drenaža izločkov iz zgornjih prebavil …