Zdravstvena nega starostnika

Definirajte pojma geriatrija in gerontologija!. a)      Razložite pojem geriatrijo! Geriatrija se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni pri starih ljudeh. b)     Definirajte pojem gerontologija in razložite, kako jo delimo! Gerontologija je veda, ki raziskuje starostne pojave in se ukvarja s problemi starejših ljudi. Deli se na: ª  Medicinsko ali klinično ª  Socialno in

Zdravstvena nega starostnika in gerontologija

STAROSTNE SPREMEMBE Staranje je proces z mnogimi spremembami. Te so biološke ali fizične, psihične in socialne. Staranje povzroči napredujoče spremembe, ki lahko poslabšujejo življenjsko zmožnost posameznika. Pojem senescenca označuje specifične izgube funkcij pri starejših ljudeh.