Arhiv za ‘Zdravstvena nega’


July 4th, 2013Tehnik zdravstvene nege – zapiski zdravstvena nega

Opiši pravilen položaj pri:

 

=> POŠKODBA GLAVE: hrbtni položaj z dvignjenim vzglavjem

=> POŠKODBA PRSNEGA KOŠA: polsedeči položaj

=> POŠKODBA HRBTENICE: hrbtni položaj

=> POŠKODBA TREBUHA: hrbtni položaj, vzglavje rahlo vzdignjeno

=> ŠOKOVNO STANJE: dvignjeno vznožje

=> KARDIOGENI ŠOK: dvignjeno vzglavje

Preberi več…
July 4th, 2013Zapiski iz zdravstvene nege

POKLICNA TAJNOST:
Zavezuje vse zdr. delavce k molčečnosti o varovancu oz. o bolniku. O njegovem zdr. stanju se smejo pogovarjati le na določenih mestih (vizita, negovalni tim..). Prav tako ne smejo dajati podatkov osebam, ki niso ožji bolnikovi sorodniki. Informacij tudi ne dajejo po telefonu.

ETIKA:
Je teoretična znanost o tem, kako naj živimo oz, kaj je za človeka vrednota in kaj ne. Delo med. sestre in tehnika zdr. nege ima močan vpliv na zdravje in življenje ljudi, zato je njuno delo zelo odgovorno in je etižna drža med. sestre in tehnika zdr. nege toliko pomembnejša.

Preberi več…
July 4th, 2013Zdravstvena nega duševnega bolnika

Odnos do bolnika naj bo topel,pozoren,vzpodujajoč in empatičen.
Duševni bolniki se pogosto pomaknejo vase in socialno izolirajo, kajti okolica še vedno gleda vanje z predsodki, s strahom,odporom..
Zelo pomembno je vključiti zdravljenje in seveda priprava na dopust in vsakdanjo življenje.

PROCESNA METODA DELA
Ugotavljanje potreb zdravstvene nege.
Pozorni smo na telesne, duševne in socialne potrebe,pomemben individualen pristop brez predsotkov, aktivno poslušanje.
Preberi več…
July 4th, 2013Zdravstvena nega starostnika in gerontologija

STAROSTNE SPREMEMBE

Staranje je proces z mnogimi spremembami. Te so biološke ali fizične, psihične in socialne.

Staranje povzroči napredujoče spremembe, ki lahko poslabšujejo življenjsko zmožnost posameznika. Pojem senescenca označuje specifične izgube funkcij pri starejših ljudeh.

Preberi več…