Prirojene srčne napake

Anatomija srca Srce v grobem delimo na levo in desno polovico srca. Vsaka polovica je sestavljena iz atrija (preddvora) ter ventrikla (prekata). Levo in desno polovico srca loči opna imenovana srčni pretin (lat. septum cordis). Pri normalnem srcu na tej opni ni nobene patološke odprtine (šant-patološka povezava med levo in desno polovico srca). Torej se …

Test iz Diagnostično terapevtskih postopkov

1. Opiši razliko med nujnimi in specialnimi preiskavami! 2. Kje shranjujemo do transporta urin, blato, likvor, kri za hemokulturo? 3. Kaj določajo pri rutinskih preiskavah seča? 4. Razloži: – Uricult:______________________________________ – Hematest:_____________________________________ – Koprokultura:_________________________________ – Antibiogram:__________________________________ 5. Kako pravilno bolniku odvzamemo seč za Sanford? 6. Kako delimo KKS ali hemogram? 7. Kaj nam pove diferencialna …

Diagnostično terapevtski posegi in postopki zdravstvene nege

1. Opredelite laboratorijske preiskave in opišite vlogo medicinske sestre/srednjega zdravstvenika pred preiskavo in po njej. → Razlikujte nujne, rutinske in specialne preiskave?     Nujne so tiste preiskave, pri katerih je čas za pridobivanje rezultatov omejen na 30min. V laboratoriju jih izvajajo 24 ur neprekinjeno.

Diagnostično – terapevtski posegi in postopki zdravstvene nege

1. Opredelite laboratorijske preiskave in opišite vlogo medicinske sestre/srednjega zdravstvenika pred preiskavo in po njej. → Razlikujte nujne, rutinske in specialne preiskave? ”  Nujne so tiste preiskave, pri katerih je čas za pridobivanje rezultatov omejen na 30min. V laboratoriju jih izvajajo 24 ur neprekinjeno. ”  Rutinske preiskave so tiste, za katere imamo na razpolago normalen …

DTP – vaja

1. Kaj je zdravilo? Kdo ga predpisuje? In komu in kdo ga daje? Zdravilo: je sredstvo, ki preprečuje in zdravi bolezen. Zdravnik ga predpisuje na recept ali na temperaturni list. Predpisano zdravilo daje bolniku MS ali tehnik zdr.nege.   2. Kaj mora ms pri tem paziti ? Upoštevati mora pravilo 5-p.