Zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega

. Razlikujte faze sprejemanja težke bolezni in umiranja a) Naštejte faze umiranja: 1.faza – nepriznavanje resnice (bolnik se najprej osami); 2.faza – jeza, upor, agresija, ki je lahko naravnano proti samemu sebi (samomor ali suicid); 3.faza – pogajanje z usodo;