Zdravstvena nega starostnika

Definirajte pojma geriatrija in gerontologija!. a)      Razložite pojem geriatrijo! Geriatrija se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni pri starih ljudeh. b)     Definirajte pojem gerontologija in razložite, kako jo delimo! Gerontologija je veda, ki raziskuje starostne pojave in se ukvarja s problemi starejših ljudi. Deli se na: ª  Medicinsko ali klinično ª  Socialno in