Zdravstvena nega in prva pomoč

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Naštej in razloži vzroke povišane telesne temperature in naštej spremljajoče znake.

a)     Poimenuj povišano telesno temperaturo glede na vzroke.

10

b)     Razloži vzroke.

10

c)      Naštej spremljajoče znake.

10

30

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži pojma hipotermija in hipertermija in določi stopnje hipertermije.

a)     Kaj je hipotermija in pri katerih skupinah ljudi se pogosteje pojavlja?

10

b)     Kaj je hipertermija?

5

c)      Določi stopnje hipertermije.

5

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razlikuj stadije poteka vročine in oceni vpliv padca povišane telesne temperature na bolnikovo stanje.

a)     Naštej in opiši stadije poteka vročine.

10

b)     Na kakšna načina lahko pade vročina?

5

c)      Opiši vpliv posameznega padca vročine na organizem.

15

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Izdelaj načrt nege bolnika z vročino.

a)     Naštej in opredeli cilje pri negi bolnika z vročino.

5

b)     Vročina poteka v različnih fazah. Razvrsti te faze po  vrstnem redu.

5

c)      Opiši bolnikovo stanje v posameznih fazah vročine in razloži, kako bi bolnika negovali v posameznih fazah.

40

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opredeli dihanje.

a)     Definiraj normalno dihanje in ga strokovno poimenuj.

5

b)     Razloži, naštej in opiši patološka odstopanja od normalnega dihanja.

25

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži kvalitativne oblike dihanja.

a)     Naštej kvalitativne oblike dihanja.

10

b)     Razloži posamezne oblike.

20

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Kaj je pulz in kje ga najpogosteje merimo?

a)     Kaj je pulz? Opredeli normalno vrednost za odraslega človeka.

5

b)     Kje ga merimo?

15

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Kako vpliva telesna temperatura na pulz in odstopanja od normalne vrednosti?

a)     Kako vpliva telesna temperatura na pulz?

10

b)     Naštej in opiši odstopanja od normalne vrednosti.

10

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Definiraj normalne vrednosti krvnega pritiska in odstopanja od normalne vrednosti.

a)     Definiraj normalne vrednosti krvnega pritiska.

10

b)     Opiši odstopanja od normalne vrednosti.

10

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razvrsti stopnje zavesti in jih opiši.

a)    Kaj so kvalitativne in kvantitativne motnje zavesti?

10

b)    Opiši posamezne motnje.

40

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži pravila za tople in hladne ovitke in kako jih nadziramo.

a)     Katera so skupna pravila za vse vrste ovitkov in obkladkov?

15

b)     Kaj nadziramo pri ovitkih in obkladkih?

15

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Na kakšne načine najpogosteje ogrevamo bolnika?

a)    Naštej in opiši načine ogrevanja bolnika.

20

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Pojasni pomen prehrane za človeka.

a)     Naštej dejavnike, ki vplivajo na prehranjevanje.

5

b)     Opiši  dejavnike, ki     vplivajo   na prehranjevanje.

15

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razlikuj in pojasni pojme o prehranjenosti.

a)    Razloži pojme: lakota, apetit, žeja.

10

b)    Imenuj posledico žeje in naštej znake.

10

c)     Kako opazujemo in beležimo telesno težo.

10

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razlikuj posamezne načine dostave hrane na oddelek.

a)     Naštej načine dostave hrane na oddelek.

10

b)     Poimenuj prednosti in slabosti posameznega načina.

20

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razlikuj posamezne načine hranjenja.

a)     Katere načine hranjenja poznaš?

10

b)     Kdaj pride v poštev hranjenje po nazogastrični sondi?

10

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Analiziraj možne zaplete med hranjenjem in predvidi njihovo preprečevanje.

a)     Naštej znake, ki nas opozarjajo na motnje požiranja.

10

b)     Opiši nevarnosti pri motnjah požiranja in predvidi preprečevanja.

20

c)      Razloži možne zaplete pri hranjenju po nazogastrični sondi.

20

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Primerjaj razlike med posameznimi načini prehranjevanja bolnika.

a)     Opiši hranjenje per os in naštej pripomočke.

20

b)     Naštej in opiši načine umetnega prehranjevanja.

20

c)      Katere bolnike hranimo po nasogastrični sondi?

10

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Analiziraj uravnavanje tekočine v telesu.

a)     S pomočjo česa telo uravnava količino in izmeno vode?

5

b)     Kaj je bilanca tekočin?

5

c)      Razloži posledice premajhnega in prevelikega vnosa tekočine v telo.

10

20

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opazuj in opiši seč pri zdravem človeku.

a)    Opazuj zunanji videz seča (barvo, vonj).

5

b)    Količina in specifična teža.

10

c)     Primesi.

5

d)    Definiraj laboratorijski izvid nativnega seča pri zdravem človeku.

10

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Analiziraj motnje mikcije.

a)     Katere motnje mikcije poznaš?

10

b)     Opiši posamezne motnje.

40

50

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razlikuj pojma retenca urina in inkontinenca urina.

a)     Kaj je retencija urina?

15

b)     Kaj je inkontinenca urina?

15

c)      Naštej in razloži vrste inkontinence.

20

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opiši feces pri zdravem človeku.

a)     Kaj je defekacija in pogostost izločanja?

5

b)     Opiši količino, barvo, konsistenco in vonj blata.

15

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži, kaj je zaprtje in kako vpliva prehrana na defekacijo.

a)     Razloži, kdaj govorimo o zaprtju in kdaj o normalni defekaciji.

10

b)     Naštej in opiši pogoste vzroke obstipacije. Posamezne vzroke ponazori s primeri iz prakse.

15

c)      Med hospitalizacijo so pri bolniku možni še dodatni vzroki za obstipacijo. Naštej jih.

10

d)     Razloži, kako prehrana in gibanje vplivata na odvajanje blata.

15

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Kaj je namen čistilne klizme?

V katerih primerih se odločimo za čistilno klizmo?

20

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Na kakšne načine deluje klizma na črevo in katera so  sredstva za čistilno klizmo?

a)     Naštej in opiši načine delovanja čistilne klizme.

15

b)     Opiši sredstva za čistilno klizmo.

15

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Kaj opazujemo pri bruhanju in kako nudimo pomoč pri bruhanju?

a)     Naštej in opiši vse, kar opazujemo pri bruhanju.

30

b)     Razloži, kako bi pomagal bolniku pri bruhanju?

20

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Uravnavanje tekočine v telesu.

a)     Kateri mehanizem uravnava količino vode v telesu?

5

b)     Kdaj govorimo o dehidraciji?

5

c)      Na kakšne načine nadomeščamo izgubljeno tekočino?

5

d)     Določi cilje infuzijske terapije.

15

30

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži, kaj je  razjeda zaradi pritiska in opredeli rizične dejavnike.

a)     Kaj je razjeda zaradi pritiska in zakaj nastane?

10

b)     Naštej rizične dejavnike za nastanek razjede.

10

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži razvoj preležanine zaradi pritiska in poimenuj negovalne intervencije za razbremenitev pritiska in strižne sile.

a)     Razlikuj posamezne stadije pri razvoju razjede.

20

b)     Načrtuj zdravstveno nego glede na stopnjo ogroženosti.

30

50

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Kako preprečujemo posledice dolgotrajnega ležanja?

a)    Kje se pojavlja razjeda zaradi pritiska najpogosteje?

10

b)    Katere pripomočke uporabljamo za preventivo?

10

c)     Naštej negovalne intervencije za preventivo razjede.

10

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Naštej in opiši posledice, ki nastanejo zaradi dolgotrajnega ležanja.

a)     Katere so najpogostejše posledice dolgotrajnega ležanja?

10

b)     Opiši posamezne posledice.

20

30

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži umiranje in vrste smrti.

a)     Kaj je umiranje, kako se začne in kako se konča?

10

b)     V procesu umiranja ločimo več vrst smrti. Naštej in opiši jih.

20

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razlikuj faze umiranja.

V procesu umiranja ločimo več faz. Naštej posamezne faze in jih razloži.

20

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Prepoznaj in analiziraj potrebe umirajočega.

a)     Naštej potrebe umirajočega.

15

b)     Razloži posamezne potrebe.

15

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Kako načrtuješ zdravstveno nego po nastopu smrti?

a)     Naštej zaporednost postopkov zdravstvene nege pri umrlem.

15

b)     Opiši aktivnosti pri posameznem postopku.

15

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Pojasni pripravo bolnika na operacijo.

a)     Katere vrste priprave bolnika na operacijo poznaš?

4

b)     Razloži, od česa so odvisne posamezne priprave?

16

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži pripravo operativnega polja.

a)     Kaj obsega čiščenje in dezinfekcija kože na dan pred operacijo?

10

b)     Pojasni, kdaj in na kakšne načine lahko poteka predoperativno britje.

20

30

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Pojasni  pooperativni nadzor v prebujevalnici.

a)     Kako poskrbimo za prevoz operiranca iz operacijske sobe v prebujevalnico?

10

b)     Razloži pomen kontrole dihanja neposredno po operaciji.

15

c)      Pojasni možne zaplete dihanja.

5

30

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži naloge TZN pri pripravi bolnika na operacijo.

a)     Kako sodeluje TZN pri psihični pripravi bolnika na operacijo?

15

b)     Kako poteka  fizična priprava bolnika na dan operacije?

15

c)      Kako izvede TZN neposredno pripravo bolnika na operacijo in kaj priprava obsega?

20

50

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži, kaj obsega opazovanje bolnika neposredno po operaciji.

a)     Kaj obsega nadzor bolnika v prebujevalnici?

15

b)     Pojasni, v katerih primerih obvestimo zdravnika o stanju operiranca?

15

30

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Pojasni, kako  je TZN vključen v preprečevanje zapletov pri bolniku po operaciji.

a)     Kako bi preprečeval motnje v delovanju pljuč?

20

b)     Kako preprečujemo zaplete s  prebavili in sečili?

20

c)      Kako preprečujemo zaplete z rano?

10

50

 

[wp_ad_camp_1]

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži, kako TZN pomaga bolniku pri posameznih aktivnostih po operaciji.

a)     Kako zagotavljamo spanje, počitek, gibanje in osebno higieno bolniku po operaciji?

20

b)     Kaj mora vedeti TZN o opazovanju izločkov po operaciji?

20

c)      Kako poskrbimo za pravilno prehranjevanje po operaciji?

10

50

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opiši  sprejem bolnika.

a)     Katera dokumenta potrebuje bolnik ob načrtovanem sprejemu v bolnišnico?

5

b)     Naštej, kaj spada v sprejemno dokumentacijo in jo opiši.

15

20

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opiši  naloge zdravstvenega delavca ob odpustu bolnika iz bolnišnice ali ob premestitvi na drug oddelek.

a)     Opiši odpust bolnika.

10

b)     Opiši premestitev bolnika na drug oddelek.

10

20

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Definiraj pojma gerijatrija  in gerontologija.

a)    Razloži pojem gerijatrija.

10

b)    Definiraj pojem  gerontologija in razloži, kako delimo gerontologijo.

10

20

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opiši  spremembe pri starostniku.

a)     Naštej telesne spremembe pri starostniku?

5

b)     Opiši posamezne spremembe.

15

20

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opiši ravnanje z zmedenim varovancem.

a)     Kako preprečujemo zmedenost?

10

b)     Kako ravnamo z zmedenim varovancem?

10

20

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži način dela s starostnikom, pri katerem so nastopile duševne in telesne spremembe.

a)     Razloži način dela z agresivnim starostnikom.

10

b)     Razloži način dela z naglušnim in gluhim starostnikom.

10

c)      Razloži način dela z slabovidnim in slepim starostnikom.

10

30

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Definiraj in razloži cilj zdravstvene nege starostnika.

a)     Kaj je cilj zdravstvene nege starostnika?

10

b)     Razloži aktiviranje starostnika.

10

20

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Pojasni, kaj mora tehnik zdravstvene nege vedeti pri razdeljevanju zdravil?

a)     Razloži načine dajanja  zdravil.

10

b)     Kaj vse mora TZN upoštevati pri dajanju zdravil?

20

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži pravila, ki veljajo pri rokovanju z zdravili.

a)     Opiši pravila, ki veljajo pri shranjevanju zdravil.

20

b)     Opiši pravila, ki veljajo pri  rokovanju z narkotiki.

10

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži aplikacijo zdravil z  vbrizgavanjem.

a)     Opiši načine parenteralne aplikacije zdravila.

15

b)     Kateri zapleti lahko nastanejo pri parenteralni aplikaciji zdravila?

15

c)      Opiši posebnosti pri aplikaciji insulina?

20

50

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Razloži aplikacijo intramuskularnih injekcij.

a)     Naštej vbodna mesta za aplikacijo intramuskularnih injekcij.

5

b)     Opiši izbiro igel za aplikacijo intramuskularne terapije.

5

c)      Opiši izvedbo intramuskularne injekcije.

10

20

 

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Opredeli kvalitativne lastnosti pulza.

a)    Opredeli ritem pulza kot kvalitativno lastnost pulza.

15

b)    Opredeli polnjenost pulza kot kvalitativno lastnost pulza.

15

30

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Analiziraj zdravstveno nego bolnika s trajnim urinskim katetrom.

a)     Naštej vrste urinskih katetrov in poimenuj velikost za ženske in moške.

10

b)     Opiši lastnosti urinske vrečke.

20

c)      Opiši zdravstveno nego bolnika z urinskim trajnim katetrom.

20

50

Leave a comment