Zdravstvena nega in prva pomoč

  Vprašanja Podvprašanja Stopnja Skupaj I. II. III. Naštej in razloži vzroke povišane telesne temperature in naštej spremljajoče znake. a)     Poimenuj povišano telesno temperaturo glede na vzroke. 10 b)     Razloži vzroke. 10 c)      Naštej spremljajoče znake. 10 30