Zdravstveno varstvo žensk

Zdravstveno varstvo žensk – varovanje reproduktivnega zdravja

Zajema vse postopke in delovanje pri ohranjanju zdravja nosečnice, porodnice in otroka na različnih področjih:

–          v porodništvu in ginekologiji

–          v neonatologiji in pediatriji

–          v socialni službi in – v izobraževanju.

 

Kvaliteta zdr. varstva je odvisna od:

-organizacije zdr. varstva

-od načina zdravstvenega zavarovanja

 

Rezultati uspešnosti se kažejo v:

–          rodnosti

–          umrljivosti porodnic, novorojenčkov

–          obolevnosti žensk v rodnem obdobju, novorojenčkov

–          kvaliteti strokovnega dela in zmogljivosti in opremljenosti zdravstvenih ustanov.

 

Reproduktivno zdravstveno varstvo žensk obsega:

-perinatalno varstvo ( pred zanositvijo, med nosečnostjo, ob porodu in po porodu)

-načrtovanje družine

-neškodljivo kontracepcijo

-varno prekinitev nosečnosti

-preventivo in zdravljenje spolno prenosljivih bolezni

-zdravljenje infertilnosti

 

Zdravstveno varstvo žensk je določeno z

–          zdravstveno

–          socialno

–          in delovno zakonodajo.

 

Obvezne oblike zdravstvenega varstva, ki so zagotovljene vsem zavarovanim osebam in so brezplačne so:

1. Zdravstveni pregledi in svetovanje kontracepcije v rodnem obdobju žensk

2. Zdravstveni pregledi nosečnic in obiski na domu

3. Zdravljenje nosečnic v zvezi z nosečnostjo

[wp_ad_camp_1]

4. Strokovna pomoč pri porodu in nega in zdravljenje porodnice.

5.Zdravstveni pregledi in zdravljenje otročnice in obiski na domu babiško-patronažne službe.

 

Zdravstveno varstvo žensk izvajajo:

1.Na primarnem nivoju:

Zdravstveni domovi z dispanzerji za žene, babiško- patronažno službo  in tečaji za bodoče starše

2.Na sekundarnem nivoju:

Bolnišnice z ginekološko-porodniškimi oddelki, ginekološkimi ambulantami in ambulanto za bolezni dojk

3.Na terciarnem nivoju:

Specialne bolnišnice ( porodnišnice- javne in privatne)

Univerzitetne klinike ( ginekološke – porodniške)

Inštituti ( onkološki, za načrtovanje družine..)

Izvajalci tega dela so delavci, ki delajo v TIM-u.

Leave a comment