Zdravstvena terminologija

1.Prevedi v slovenščino in napiši izgovorjavo besed, ki so v latinščini!

-Abscessus-

__________________________

-Angiographia-

__________________________

-Grandula thyroidea-

__________________________

-Sternocleidomastoideus-

__________________________

 

2.Napiši imena sklonov po latinsko!

1._________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________________

6._________________________

 

3.Prevedi pregovore v slo. in lat.!

-Historia magistre vite.

_____________________________________

-Kjer je sloga,tam je zmaga.

_____________________________________

 

4.Prevedi besedo in jo sklanjaj v ednini in mnozini:

-Zadnjik

ed.                                                                 mn.

1.____________________                            1._________________________

2.____________________                            2. _________________________

 

-Slabokrvnost

ed.                                                                 mn.

1._______________________                     1. _________________________

2._______________________                     2. _________________________

 

5.Glej sliko in poimenuj po lat. in slo. točke, ki so označene:

1.glava -_____________________________

2.koleno-____________________________

3.dlan-______________________________

4.kolk-______________________________

5.prsni koš-__________________________

6.telo-______________________________

7.mečnica-__________________________

8.sp.čeljust-_________________________

9.stegnenica-________________________

10. zg.ekstrimitete-____________________

6.Napiši latinske izraze in iz njih tvori pridevnike npr. renàrenalis

SLO.                            LAT. IZRAZ                 LAT.PRID                        REGIA

1.čelnica                    _______________       _______________        ________________

2.lica                         _______________      _______________        _________________               3.sp.čeljust                 ______________        _______________        _________________

4.zg.čeljust                _______________      _______________      _________________

5.očnica                    _______________     _______________        _________________

6.lobanja                  _______________      _______________       _________________

7.nos                        _______________      _______________        _________________

8.usta                       ________________      _______________       _________________

9.veka                     _________________     _______________        _________________

10.obraz                   _________________     _______________        _________________

 

7.povezi določnice in pripone!

SLO.POMEN            DOLOČNICE   PRIPONE                           REŠITEV

1. pregled bronhijev  1 BRONCH      a ITIS                                   ____________

2. želočna odprtina    2 GASTRO       b SPASMUS                        ____________

3.krč srca                   3 CARDIO        c LOGIA                             ____________

4. veda o mišicah       4MY                 d SCOPIA                           ____________

5. vnetje dojk             5MAST             e STOMIA                         ____________

 

8.Sklanjaj

1.dober zdravnik

ed. 1.skl. _________________________

2.skl . ________________________

mn. 1.skl. ________________________

2.skl. _________________________

 

2. desna kljucnica

ed. 1.skl. __________________________

2.skl. __________________________

mn. 1.skl. __________________________

2.skl. __________________________

 

3. zlom spodnje čeljusti

ed. 1.skl. ____________________________

2.skl. ____________________________

mn. 1.skl. ____________________________

2.skl. ____________________________

 

4. desna veka

ed. 1.skl. ____________________________

2.skl. ____________________________

mn. 1.skl. ____________________________

2.skl. ____________________________

 

5. rdeč nos

ed. 1.skl. ____________________________

2.skl. ____________________________

mn. 1.skl. ____________________________

2.skl. ____________________________

 

9.Napiši latinske izraze in iz njih tvori pridevnik in regijo!

SLO.                    LAT.IZR.                           LAT.PRID.                         REGIA

1. pljuča             ______________         ___________________       ____________________

2. popek           ______________          ___________________       ____________________

3. prsni koš      ______________          ___________________       ____________________

4. lica               ______________         ____________________      ____________________

5. dvanajstnik  ______________         ____________________      ____________________

6. sečnica        _______________       _____________________     ____________________

7. usta             _______________       _____________________     ____________________

8. zadnjik.       _______________       _____________________     ____________________

9.nožnica        _______________       _____________________     ____________________

10. nos             _______________       _____________________     ____________________

 

10.Poveži določnice in pripone!

SLO.POMEN             DOLOČNICE       PRIPONE                      REŠITEV

1. pregled bronhijev        1. BRONCH         a ITIS                           __________________

2. želodčna odprtina        2. GASTRO         b SPASMUS                 __________________

3. krč srca                        3. CARDIO          c LOGIA                      __________________

4. veda o mišicah            4. MY                   d SCOPIA                     __________________

5. vnetje dojk                  5.MAST               e STOMIA                    __________________

 

11. Sklanjaj!

1. dober zdravnik

ed. 1.skl. ____________________________

2.skl. ____________________________

mn. 1.skl.____________________________

2.skl. ____________________________

 

2. desna ključnica

ed. 1.skl. ____________________________

2.skl.____________________________

mn. 1.skl.____________________________

2.skl. ___________________________

 

 

[wp_ad_camp_1]

12.Slika!(medenica)

1.vrat- ______________________

2.rebro-_____________________

3.vretenca-__________________

4.medenica-_________________

5.sramna kost-_______________

6.sednica-__________________

7.črevesnica-________________

8.trtica-____________________

9.križnica-_________________

10.kolk-____________________

 

 

 

13.Napiši latinske izraze in iz njih tvori pridevnike, pri nekaterih napisi tudi regio!

SLO.                            LAT.IZR.                    LAT.PRID.                    REGIA

1. pazduha           ________________        _________________     _____________________

2. zadnjica           ________________        _________________     _____________________

3.lica                    ________________       _________________      _____________________

4.meča                 _________________     _________________      _____________________

5.obraz.               _________________     _________________      _____________________

6.trebuh              _________________    __________________     _____________________

7.vranca              _________________    __________________     _____________________

8.mišica              _________________    __________________     _____________________

9.zg. čeljust        _________________     __________________    _____________________

10.zatilnik           _________________     __________________    _____________________

11.usta                 _________________     __________________    _____________________

12.nožnica           _________________     __________________    _____________________

13.lobanja            _________________     __________________   _____________________

14.sapnica           _________________      __________________   _____________________

15. sklep             _________________       __________________   _____________________

16. sečnica          _________________       __________________   _____________________

17.pljuča             _________________       __________________   _____________________

18. nos                _________________       __________________   _____________________

19.dvanajstnik    _________________       __________________   _____________________

20.popek

 

14.Poveži določnice in pripone!

SLO.POMEN                      DOLOČNICE          PRIPONE                        REŠITEV

1.šivanje žil                           ANGIO                   a OSIS                        _________________

2.bolečina v sklepu                ARTHR(O)             b ITIS                         _________________

3.pregled bronhijev               BRONCH(O)          c RRHAGIA               _________________

4.obolenje srca                      CARD(IO)               č RRHAPHIA            _________________

5.vodena glavica                   CEPHAL(O)            d RRHAPHIA           _________________

6.žolčni kamni                      CHOL(E)                  e  DYNIA                 _________________

7.raztrgana nožnica              COLP(O)                 f  SCOPIA                __________________

8. veda o celicah                  CYT(O)                   g PATHIA                __________________

9.razkroj kože                      GERM(ATO)          h ALGIA                   __________________

10.vnetje želodca                   GASTR(O)               i  LOGIA                  __________________

11.krvavenje iz dojke             MAST(O)                 j   LYSIS                  __________________

12operativna pričvr. mat.       METR(O)                 k  SPASMUS           __________________

13.bolečine v mišicah            MY(O)                      l  RRHEXIS             __________________

14.nevn. obolen. led.             NEPHR(O)               m  LITHIASIS          __________________

15.šivanje jajčnika                OOPHOR(O)            n PEXIA                   __________________

16.krč v pljučih                     PNEUM(O)              o HYDR(O)              __________________

Leave a comment