- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Zdravstvena nega – Prehranjevanje in pitje

  1. Pacient ima nasogastrično sondo (ngs). Razložite zdravstveno nego pacienta z ngs.

a)      Kaj je ngs?

Nasogastrična sonda je cevka, ki jo skozi nos in požiralnik uvedemo v želodec . Poznamo hranilno NGS (namen je enteralno hranjenje pacienta, ki se ne more hraniti per os) in sukcijsko NGS (namen je drenaža izločkov iz zgornjih prebavil

b)     OPIŠITE NAČINE PREVERJANJA LEGE NGS?

c)      Opišite zaplete pri hranjneju pacienta z ngs.

 

  1. 2.      Razlikujte posamzne načine dostave hrane na oddelek.

a)      Naštejte načine dostave hrane na oddelek.

b)     Pojasnite prednost in slabost posameznega načina.

Tabletni sistem (porciiramo v centralni kuhinji, kartonček s podatki. + na oddelku se ne nabira umazan pribor in hrana, manjša možnost zamenjave diet – ni možno izbirati vrsto ali količino obroka)

klasični sistem (termo posode in termo vozički, hrana se porciira na oddelku, pribor je na oddelku in se tam tudi umiva in shranjuje. + v mejah diete lahko ugodimo bolnikovo izbiro in količino hrane. – hrana se med prevozom stlači, ohladi, postane manj vredna, umazana posoda in ostanki hrane predstavljajo vir okužbe)

 

  1. 3.      Naštejte in opišite vrste enteralnega hranjenja?

a)      Naštejte načine enteralnega hranjenja.

Hranjenje po nasogastrični sondi, hranjenje po gastrostomi in jejunostomi.

b)     Opišite posamezen način enteralnega hranjenja.

Hranjenje po nasogastrični sondi (indikacijo za hranjenje po nasogastrični sondi ugotovi zdravnik. Pravilom je tudi uvajanje sonde področje zdravnikovega dela. Naloge negovalne skupine so : skrbno izvajanje hranjenja, aktivno spremljanje bolnika in pozitivno vplivanje nanj ob zdravnikovi odločitvi za namestitev sonde. Za te naloge je tudi negovalna skupina popolno odgovorna.

Hranjenje po gastrostomi in jejunostomi (Gastrostoma in jejunostoma sta kirurška posega, kjer kirurg med operacijo ali endoskopijo vstavi sondo v želodec ali tanko črevo. Sonda je v obeh primerih speljana skozi trebušno steno. Izvodilo sonde skrbno zapremo. Pri negi posebej pazimo na kožo ob vstavljeni sodni, saj je tam koža pogosto macerirana. Okolico stome umijemo, dobro osušimo in kožo zaščitimo s kožnimi podlogami, ki jih priredimo tako, da se čimbolj prilagodijo koži gastrostome in jejunostome. Hranjenje po gastrostmi in jejunostomi poteka enako kot po nasogastrični sondi. Hranimo lahko z brizgalko ali s pomočjo ustreznega sistema in črpalke za hranjenej.

 

  1. 4.      Pacient težko požira in odklanja hrano. Analizirajte možne zaplete med hranjenjem in razložite ukrepe za njihovo preprečevanje.

A)naštejte znake, ki nas opozarjajo na motnje hranjenja.

B) opišite nevarnosti pri motnjah požiranja

c)      ukrepi za preprečevanje….

 

5. Pacient ima nasogastrično sondo (ngs). Razložite zdravstveno nego pacienta z ngs.

a)    Nasogastrična sonda je cevka, ki jo skozi nos in požiralnik uvedemo v želodec . Poznamo hranilno NGS (namen je enteralno hranjenje pacienta, ki se ne more hraniti per os) in sukcijsko NGS (namen je drenaža izločkov iz zgornjih prebavil)

b.) Po nasogastrični sondi hranimo

c)Intervencije ZN pri pacientu z NGS so:

 

d)    Zapleti pri hranjenju po NGS so lahko naslednji: