- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo

Motnje v vzpostavljanju odnosov:  

Dejavniki za razvoj motenj:

Negovalne diagnoze:

SHIZOFRENIJA: je kronična duševna bolezen

Vzroki: organski in psihosocialni

Simptomi:

ZN pacienta s shizofrenijo:

NEGOVALNI PROBLEMI NA TELESNEM PODROČJU

NEGOVALNI PROBLEMI NA SOCIALNEM PODROČJU


OBRAVNAVA BLODENJ IN HALUCINACIJ

Halucinacije – nerealne zaznave na področju čutil

Blonje – vsebinske motnje mišljenja

MS – prisluhne pacientu

Zakaj je pomembno vključevanje pacientovih svojcev?

Pacientovi svojci se bolezni pogosto sramujejo, potrebujejo se o tem z nekom pogovoriti, potrebno jih je poslušati, nuditi oporo in primerno svetovati.
AVTIZEM- umik pacienta iz resničnega sveta v svojega (bolenskega!)

AMBIVALENCA- nezdružljive želje, predstave, čustva

NEGATIVIZEM- pacient se aktivno in pasivno brani dražljajev iz okolice

PSIHOMOTORNA MOTNJA- izraža se z obilico osiromašenih gibov

MOTNJE ZAZNAVANJA- halucinacije (slušne in telesnega občutka)

MOTNJE HOTENJA IN DEPERSONOLIZACIJA- občutek lastne spremenjenosti

 

SAMOUNIČEVALNO VEDENJE

Posredno ali neposredno

ZMOTNA PREPRIČANJA:

OZADJE IN MEHANIZMI SAMOMORILNEGA VEDENJA:

ZN je usmerjena v:

REAKCIJE SMS PRI DELU S SAMOMORILNO OGROŽENIMI PACIENTI:

  1. Stopnja naivnosti – MS doživi občutek nerazumevanja, zanikanja resnosti situacije, najraje bi se umaknil
  2. Stopnja prepoznavanja – v ospredje stopajo občutki strahu, napetosti, zmedenosti
  3. Stopnja odgovornosti – MS pacienta ščiti, vendar doživlja občutek lastne omejenosti, odgovornosti
  4. Stopnja individualne izbire – MS spozna, da je pacient odgovoren za svoje življenje in je sposoben sprejeti dejstvo, da je kljub zaščiti pacient sposoben narediti samomor

ZN- Na kakšne paciente moramo biti pozorni?

OSNOVNA PRAVILA POMOČI:

 

NASILNOST verbalna ali fizična raven

Vzroki:

ZN:

ALKOHOL

Kako naj se zdr.delavec vede v zvezi z alkoholom?

ZNAKI ODVISNOSTI OD ALKOHOLA: