- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Zdravstvena nega bolnika s transfuzijo

TRANSFUZIJA

v  Je intravenozna aplikacija lastne ali tuje krvi oz. krvnih komponent po naročilu zdravnika

v  Temeljni vir polne krvi so krvodajalci

v  Krvodajalci ne morejo biti osebe mlajše od 18 let in starejše od 65 let, ne smejo biti lažji od 50 kg, ne smejo biti iz rizičnih skupin in ne po prebolelem hepatitisu,

v  Krvodajalci naj bi prakticirali zdrav način življenja,

v  Krvodajalstvo je prostovoljno in neplačano.

 

VRSTE ODVZEMOV:

 1. Odvzem polne krvi (podlaga za izdelavo krvnih komponent)
 2. Odvzem plazmatskih celic(citofereza)
 3. Odvzem plazme(plazmofereza)

VARNOST TRANSFUZIJE:

v  Preiskave za ugotavljanje skladnosti krvi prejemnika in krvodajalca

v  Testiranje na prisotnost antigena hepatitisa B,C,protiteles HIV, toksoplazmozo in sifilis.

VRSTE TRANSFUZIJ:

1. HOMOLOGNA

2. AVTOLOGNA

3. IZMENJEVALNA

 

AVTOLOGNA TRANSFUZIJA-AVTOTRANSFUZIJA

Potrebnost avtotransfuzije:

v  Pomanjkanje homologne krvi drugih dajalcev

v  Zaščita pred krvno prenosljivimi boleznimi

v  Alergija na tujo kri

v  Verski razlogi(odklanjanje tuje krvi)

 

IZMENJEVALNA TRANSFUZIJA:

 

HOMOLOGNA TRANSFUZIJA:

v  Letno cca 100.000 enot polne krvi za izdelavo celičnih komponent(eritrociti,levkociti,trombociti) in plazmatske frakcije

v  Komponentne so prečiščene in koncentrirane.

 

KOMPONENTE KRVI:

 1. Sveža in konzervirana polna kri(redko uporabljajo):

v  Vsebuje eritrocite, trombocite, faktorje koagulacije in plazmatske sestavine razredčene s konzervansom

v  Čas hranjenja pri 4° C do 48 ur

v  Uporabljamo pri izmenjevalnih transfuzijah in pri zdravljenju obilnih krvavitev

 1. Koncentrirani eritrociti:

v  Najpogosteje se uporabljajo za zdravljenje anemij in krvavitev

v  Pridobivajo se iz polne krvi

 1. Koncentrirani eritrociti z odstranjenimi levkociti:

v  Pridobimo jih s filtracijo koncentriranih eritrocitov, saj ti še vedno vsebujejo nekaj levkocitov, ki so močno imunogeni(izognemo se vročinskim nehemolitičnim reakcijam in odpravimo prenos Citomegalovirusa).

 1. Sprani eritrociti:

v  Koncentrirane eritrocite speremo s fiziološko raztopino(omejeno le na redke posebne primere hujših anafilaktičnih reakcij na beljakovine v krvi).

 1. Obsevani eritrociti:

v   Način priprave:z obsevanjem s 3000 radi(da preprečijo delitev limfocitov)

v  Uporaba: pri transfuziji, kjer so dajalci in prejemniki iz prvega dednega razreda(starši, otroci, imunosuprimirani bolniki, nedonošenčki s težo pod 1600 g).

 1. Resuspendirani eritrociti v AB plazmi:

v  Za izmenjevalno transfuzijo pri krvi -> neskladnosti med materjo in otrokom.

 1. Koncentrirani trombociti:

v  Način priprave: s tromboferezo, tako da na pretočnih centrifugah ločijo trombocite od polne krvi, plazmo ter eritrocite pa vrnejo dajalcu.

 1. Koncentrirani levkociti:

v  Način priprave: z levkoferezo, pri kateri ločijo levkocite od polne krvi in vrnejo plazmo ter eritrocite dajalcu

v  Uporaba: pri zahtevnejših posegih, npr. presaditvi organov in tkiv, pri bolnikih s premajhno koncentracijo levkocitov, sepso ali temperaturo nad 38°C ob intenzivnem zdravljenju z antibiotiki.

 1. Sveže zamrznjena plazma:

v  Zamrznjena pri – 50 °C, da se ohranijo lastnosti-faktorji koagulacije pridobivamo s plazmoferezo( centrifugiranjem krvne konzerve) .

v  Vsebuje 7-8 g beljakovin, od tega je 4-5 g albuminov in 0,2-0,4 g fibrinogena, ostanek sestavljajo globulini

v  Shranjuje se pri temperaturi do- 20°C do enega leta

 

VRSTNI RED PRI TRANSFUZIJI:

v  Odvzem krvi bolniku(naročilo zdravnika)

v  Na transfuziologiji določijo krvno skupino in izberejo kri

v  Naredijo tudi navzkrižni preizkus ujemanja krvi, reakcija negativna : OK!

v  Opravijo dodatna testiranja

v  Direktni Coombsov test(dokazovanje protiteles vezanih na eritrocite)

v  Indirektni Coombsov test(dokazovanje protiteles v plazmi)

v  Shramba krvi v hladilniku, ki ne trese pri temperaturi 2-4°C

v  Testiranje krvi- Bet seid test(na testno ploščico kanemo kapljico krvi bolnika in dodamo kapljico krvi iz vrečke – ne sme biti reakcije)

NADZOR IN OPAZOVANJE PRI TRANSFUZIJI:

Pred aplikacijo kri segrejemo v vodni kopeli na 37°C(kadar dobi več krvi in kri teče hitro)

Po nastavitvi krvi(DMS), nadziramo bolnika nepretrgoma prvih 15 minut

Merjenje vitalnih znakov na 15 minut

Opazovanje( neprenehoma- znaki zapletov)

Kontrola pretoka: 40-50 gtt/min, položaj kanile v žili, zrak v sistemu

Opazovanje po transfuziji

KOMPLIKACIJE:

TAKOJ PREKINEMO TRANSFUZIJO!

 1. HEMOLIZA(razpad krvnih celic):
 1. ALERGIJA(odziv na tujo beljakovino):
 1. ANAFILAKTIČNI ŠOK:
 1. PIROGENA REAKCIJA (bakterielna):
 1. PREOBREMENITEV KRVNEGA OBTOKA:
 1. INFEKCIJE(sepsa):