Zapiski iz farmakologije

1)      DEFINIRAJ FARMAKOLOGIJO!

Je veda ki preučuje medsebojno delovanje  zdravila in organizma.

2)      KAKO DELIMO FARMAKOLOGIJO? OPIŠI!

Delimo jo na:

Farmakokinetiko – gre za proučevanje vpliva organizma na zdravilo oziroma zajema procese sproščanja, absorbcije, porazdeljevanja, presnove in izločanja zdravila.

Farmakodinamika- opisuje in proučuje mehanizme delovanja določenega zdravila v organizmu ter učinke ki jih dosega.

3)      PODROČJA FARMAKOLOGIJE! OPIŠI!

-Splošna  farmakologija: se ukvarja s splošnimi zakonitostmi medsebojnega delovanja zdravila in organizma.

-Eksperimentalna farmakologija: poskuša na osnovi eksperimentalnih podatkov poiskati ustrezen model, ki bi omogočal simuliranje farmakoloških lastnosti zdravila.

-Klinična farmakologija: se osredotoča na delovanje konkretnega zdravila  pri bolniku

-Toksikologija: obravnava škodljive učinke zdravil in strupov na organizmu ter mehanizme zastrupitve.

4)      OPIŠI ZGODOVINSKI RAZVOJ FARMAKOLOGIJE!

Nagonsko zdravljenje- opazovanje živali. Rojstvo izkustvene ali empirijske toksikologije se pojavi iz opažanja, da nekatere rastline strupeno delujejo na živali in človeka. Ep iz Mezopotamije uvrsti kačo kot simbol medicine in farmacije.

HIPOKRAT-prvi analizira zdravila, ne verjame več v uroke.

GALEN- rimski zdravnik, ki postavi temelje strokovni pripravi zdravilnih pripravkov.

PARACELSUS- uvede kemične snovi poleg že uveljavljenih rastlinskih pripravkov in postavi temelje moderni farmakologiji.

V 19.st se pojavijo poskusi na živalih. Sledi razvoj do stopnje, ki ga z uporabo naravoslovnih znanosti danes dosega farmacija. Danes zdravila vsebujejo okoli 5000 različnih učinkovin.

5)      DEFINIRAJ ZDRAVILA!

Zdravila so izdelki posebnega družbenega pomena, za katera je ugotovljeno, da jih je  v določenih količinah na določen način dovoljeno uporabljati na ljudeh, da bi se odkrile, preprečile, zatrle in zdravile bolezni.

6)      KATER PRIPRAVKI SO ZDRAVILA? NAŠTEJ IN POJASNI POJMA  GALENSKA IN MAGISTRALNA ZDRAVILA!

So farmacevtski izdelki, zdravilne učinkovine določene kemične sestave, mešanice zdravilnih učinkovin ter zdravilna zelišča iz katerih se pripravljajo zdravila.

MAGISTRALNA- so tista zdravila ki jih izdelujejo lekarne za izdajo na zdravniški recept

GALENSKA- so tista zdravila ki jih izdelujejo lekarne za izdajo brez recepta

7)      KATERE ZAHTEVE MORA IZPOLNJEVATI ZDRAVILO V PRODAJI? POJASNI!

Zdravila so lahko v prodaji če so bile njihova sestava, neškodljivost in učinkovitost poprej preizkušene na z zakonom predpisan način, če je bilo dano dovoljenje za prodajo in če je  bila vsaka serija predhodno nadzirana skladno z zakonom o zdravilih.

8)      Pojasni pojem farmacevtska oblika!

Vsebuje poleg zdravilne učinkovine, ki je aktivna snov in zaradi katere zdravilo uporabljamo še pomožne snovi, ki se uporabljajo za izboljšanje fizikalnih in kemičnih lastnosti učinkovine, okusa, barve, za povečanje mase. Farmacevtska oblika je tista , v katero vgradimo določeno zdravilno učinkovino, ki ima zaradi postopka izdelave in pravilnega delovanja v telesu primešane tudi pomožne snovi. Farmacevtska oblika je zato poleg vsebovane zdravilne učinkovine bistveno pomembna za učinkovitost zdravila. Odloča namreč o bistvenih lastnosti zdravila.

 

9)       Katere oblike farmacevtskih oblik poznaš?

Po agregatnem stanju jih razdelimo na:

a)      Tekoče: raztopine,suspenzije, sirupi, emulzije

b)      Poltrde: mazila, kreme, geli, paste

c)      Tablete, kapsule, zrnca, svečke

Najbolj priljubljena je delitev farmacevtskih oblik po načinu njihove uporabe. Največkrat uporabljamo peroralne oblike( zdravila, ki jih zaužijemo skozi usta, kot so tablete ali kapsule) in dermalne oblike, ki jih nanašamo na kožo in so v obliki mazil, krem, gelov in raztopin.

10)  Opiši!

a)      Praški: so pridobljeni z drobljenjem suhih in trdnih snovi. Običajno so dozirani- primer kombinirani praški ali nedoirani- primer: aktivno oglje, tedaj se dozirajo po žličkah.

b)      Kapsule: so dozirana oblika sestavljena iz učinkovine in pomožnih snovi, ki so obdane z ovojnico. Kapsule pripravljamo, zato da prekrijemo vonj in okus, omogočimo natančno doziranje ali želimo zaščititi učinkovino pred razgradnjo v želodcu ali želodčno sluznico pred škodljivim delovanjem učinkovine. Kapsul ne smemo odpirati, razen v primeru, ko to dovoljujejo proizvajalec na priloženem navodilu

c)      Tablete: so dozirana oblika in se največ uporabljajo, saj je jemanje zalo enostavno. Kadar so tablete obložene z zelo tanko oblogo, jih imenujemo filmsko obložene tablete. Naloga obloge je prirejena oz. zakasnjeno sproščanje zdravilne učinkovine iz tablete, zato obloženih tablet praviloma ne delimo, razen če so označene z zarezo. Posebno nevarno je lahko deljenje tablet s kontroliranim sproščanjem, ker se po zaužitju take tablete lahko sprosti naenkrat preveč učinkovine, lahko se pojavijo nezaželeni učinki, znaki zastrupitve ali pa zdravilo ne bo učinkovalo.

d)      Granule (zrnca): so ne dozirana oblika, ki jo pripravimo tako, da s tekočino povzročimo zlepljenje manjših delcev v večje. Doziramo jih po žlicah.

e)      Dražeji: so tablete gladkih in zaobljenih robov obdane z varovalno oblogo. Namen priprave je enak, kot pri kapsulah. Dražeji omogočijo, da se oblika razpade šele v tankem črevesju v kislem okolju želodca.

f)       Svečke: so dozirana oblika za rektalno uporabo. Pri sobni temperaturi morajo biti trdne, pri telesni pa se raztopijo ali raztalijo. Zelo primerne so za uporabo  pri otrocih in pri bolnikih, ki bruhajo. Poznamo tudi svečke za vaginalno uporabo.

11)  OPIŠI TEKOČE FARMA. OBLIKE!

Raztopine- so tekoče, biste oblike, kjer je ena ali več učinkovin raztopljenih v primernem topilu. So ne dozirana oblika.

Suspenzije- so nedozirana oblika. Trdni netopni delci so enako suspendirani v tekočini. Delci se usedajo, zato moramo suspenzije pred uporabo pretresti! Če usedline ni mogoče suspendirati je suspenzija neuporabna.

Sirupi- vsebujejo saharozo raztopljeno v vodi ali izlužninah zdravilnih rastlin. Bolnikom s sladkorno boleznijo lahko dajemo sirup, ki namesto saharoze vsebuje sorbitol.

Mazila- so poltrdi dozirani pripravki za zunejo lokalno uporabo na koži. Mazila ki vsebujejo veliko emulgirane vode so kreme, mazila ki pa vsebujejo veliko količino praškastih delcev pa paste.

Injekcijske in infuzijske raztopine-  so dozirane zdravilne oblike, ki vsebujejo učinkovine raztopljene v sterilni vodi. Razlika med njimi je v volumnu. Injekcijske raztopine polnijo v ampule, infuzijske pa v ustrezne steklenice.

[wp_ad_camp_1]

Vakcina ali cepivo- vsebuje oslabljenega povzročitelja bolezni ki po injiciranju v telo povzroči imunski odziv s tvorbo protiteles. Uporablja se za preprečevanje bolezni npr.:cepljenje proti TBC.

Serum- vsebuje v krvi živali tvorjena in prečiščena  protitelesa proti določenemu povzročitelju bolezni , ki ga injeciramo obolelemu za to boleznijo.

Vodne izlužnine iz rastlin- Ločimo:

-poparke:pripravimo iz cvetov listov, ki vsebujejo termonestabilne in hlapne učinkovine. Pr.:kamilični čaj.

-prevretke: pripravljamo z polurnim kuhanjem korenin ali plodov, i vsebujejo na temperaturo obstojne učinkovine. Npr.: prevretek hrastovega lubja za kopeli.

-hladne prelivke: pripravimo tako, da zelišče prelijemo s hladno vodo, pustimo čez noč, zjutraj precedimo in uporabimo. Npr.: vodni izvleček slezovih koreninic za pomirjanje kašlja ali kot kapljice za nos.

12)opiši! Mazila, kreme, paste!

Mazila: so poltrdni dozirani pripravki za zunanjo običajno lokalno uporabo na koži. Kreme: so mazila, ki vsebujejo veliko količino emulgirane vode. Paste: mazila, ki vsebujejo veliko količino praškastih delcev.

13)  FARMACEVTSKE OBLIKE S PODALJŠANIM SPROŠČANJEM!Depo injekcije, tablete in kapsule s podaljšanim sproščanjem in vsadki. Ti zdravilno učinkovino sproščajo počasi, dalj časa. Vsadek z zdravilom kirurško vsadimo pod kožo. Po takem vnosu ponavadi hormon več mesecev sprošča kri.

14) ZDRAVILNI SISTEMI! Zdravilno učinkovino oddajajo iz rezervoarja z v naprej določeno hitrostjo, zato delujejo enakomerno  in daljši čas. Npr.: nitroderm obliž s kontroliranim odpuščanjem nitroglicerina pri zdravljenju angine pectoris.

15) KAJ SO PRAŠILA?  So primerna za nanašanje zdravilnih učinkovin na kožo ali sluznice. Posebna oblika pršil so aerosoli , ki vsebujejo v zraku razpršene kapljice, ki dospejo v pljuča pri zdravljenju bronhialne astme. Zelo pomemben je pravilen način vdihovanja.

16) POJASNI SHRANJEVANJE ZDRAVIL Remedia ordinaria: večino zdravil npr. aspirin shranjujemo jih pod pogoji kot jih je na ovojnin predpisal proizvajalec.

Remedia separanda: zdravila močnejšega učinka ki so označena z + jih skranjujejo ločeno od ostalih zdravil.

Venena: zdravila zelo močnega učinka ali močni strupi, označeni z ++ jih skranjujemo v zaklenjenih omarah.

17) KATERI DEJAVNIKI ZAGOTAVLJAJO STERILNOST ZDRAVIL?

-sterilnost

-izotoničnost

-apirogenost

-bistrost

-ustrezen pH

18)KAJ VEŠ O PREDPISOVANJU ZDRAVIL?  Recept je pisno navodilo zdravnika,zobozdravnika ali veterinarja farmacevtu v lekarni,kaj ,v kakšni dozi in količini in v kakšni zdravilni obliki naj izda pacientu. Pisan je v latinskem jeziku.

19) POJASNI POJEM STABILNOST ZDRAVIL!Zdravilo je stabilno toliko časa dokler vsebuje najmanj 90 % učinkovine in razpadni produkti učinkovine še niso strupeni. Zdravila ki izdelujejo industrijsko morajo biti stabilna vsaj 3 leta. V lekarni magistralna zdravila so uporabna 1 mesec po pripravi. O stabilnosti odločajo : -fizikalni,kemijski,mikrobiološki dejavniki

20) POJASNI FIZIKALNE, KEMIJSKE,BIOLOŠKE DEJAVNIKE KI VPLIVAJO NA STABILNOST ZDRAVIL!

– fizikalne: barva, usedanje suspenzij,sprememba agregatnega stanja

– kemijske:oksidacija, redukcija, hidroliza

-biološke: so najbolj občutljive zato se lahko hitro okužijo z mikrobi.

21) KAKO DOZIRAMO ZDRAVILA?

Razlikujemo : -profilaktične doze(je odmerek zdravila ki pri večini ljudi preprečuje obolenje. uporabljamo jo v preventivne namene.)

-terapevtske doze(uporabljamo za zdravljenje bolezni.o višini odmerka odločajo:fiziološko in funkcionalno stanje bolnika, spol,kondtitucija,starost.)

-toksične doze(smrtne doze.)

Leave a comment