Vprašanja za utrjevanje znanja – zdravstvena nega

 1. Katere definicije ZN poznamo (kdo jo je opredelil in kdaj)?
 2. Kakšna je glavna vloga MS v ZN (definicija)?
 3. Razložite glavno vlogo Florence Nightingale?
 4. Prva M.S. v Sloveniji?
 5. Lik zdravstvenega delavca (katere lastnosti bi naj imel zdravstveni delavec)?
 6. Razložite negovalni in zdravstveni tim (sestava)!
 7. Financiranje zdravstva!
 8. Kaj obsega zdravstvena dejavnost in razložite primarno zdravstveno dejavnost?
 9. Razložite razliko med ambulanto in dispanzerjem!
 10. Kdo izvaja sekundarno zdravstveno dejavnost (napišite primere)?
 11. Kje poteka terciarna zdravstvena dejavnost in naloge klinik in inštitutov!
 12. Razlika med kliničnim centrom in splošno bolnišnico?
 13. Opredelite proces zdravstvene nege in katere faze ga sestavljajo?
 14. Opredelite negovalno anamnezo in kaj vključuje?
 15. Opredelite negovalno diagnozo?
 16. 16.  Kaj so negovalne intervencije (sestavljajo jo postopki in posegi.) (Razlika med postopki in posegi)? Postopki so vsa strokovna opravila zdravstvene nege ( npr: Ustna nega, umivanje glave….). Posegi so medicinsko-tehnična opravila, ki jih po naročilu zdravnika izvaja TZN ali DMS (npr: odvzem krvi, aplikacija injekcije……).
 17. Katero evalvacijo poznamo in kaj je pomembno pri njej?
 18. Razlike med negovalno in zdravniško diagnozo!
 19. Katere oblike gradnje bolnišnic poznamo (značilnosti)?
 20. Pomen dokumentacije v zdravstvu!
 21. Vrste dokumentov v zdravstvu!
 22. Razložite pomen zdravstvene izkaznice!
 23. Pojasnite vlogo temperaturnega lista in njegovo sestava?
 24. Kako vi razumete Kodeks etike MS in ZT in razložite 3 načela iz njega?
 25. Razložite pomen „poklicne skrivnosti“ in primer!
 26. Razložite pomen „ugovora vesti“ in primer!
 27. Razlika med klasičnim in tablet sistemom razdeljevanja hrane (prednosti in slabosti obeh)!
 28. Kako razdelimo transport bolnikov?
 29. Pomembnosti pri transportu bolnikov!
 30. Oblike transporta informacij!
 31. Oblike posredovanja informacij med bolniki in zdravstvenim osebjem v zdravstvu!
 32. Kaj upoštevamo pri transportu perila v zdravstvu?
 33. Opredelite bolnišnično okužbo?
 34. Pojasnite metode za preprečevanje bolnišničnih okužb!
 35. Opredelite sterilizacijo?
 36. Opredelite dezinfekcijo?
 37. Vrste sterilizacijskih postopkov!
 38. Kakšen mora biti dober sterilizacijski postopek?
 39. Razložite avtoklaviranje in kaj z njim steriliziramo?
 40. Razložite suho sterilizacijo in kaj z njo steriliziramo?
 41. Plinska sterilizacija (uporaba in nevarnosti)!
 42. Razložite fizikalni nadzor sterilizacije!
 43. Razložite kemični nadzor sterilizacije!
 44. Razložite biološki nadzor sterilizacije!
 45. Kako dolgo je material sterilen?
 46. Pojasnite lastnosti in uporabo razkužil!
 47. Razložite – statičen in – ciden učinek razkužila!
 48. Naštejte objektivne in subjektivne vzroke poškodb pri delu?
 49. Razložite uporabo in nevarnosti ionizirajočega sevanja v zdravstvu!
 50. Pojasnite varnostne ukrepe pred ionizirajočim sevanjem v zdravstvu!
 51. Opredelite osebna zaščitna sredstva v zdravstvu!
 52. Razložite osnovna pravila za ravnanje z električnim tokom!
 53. Pojasnite prvo pomoč pri nesrečah z električnim tokom!
 54. Pojasnite ukrepe ob poškodbi z ostrim predmetom!
 55. Opredelite komplikacije dolgotrajnega ležanja bolnika v postelji!
 56. Opredelite ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic ležanja v postelji!

Leave a comment