- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Vprašanja za test iz psihologije

1. Predmet in razvoj psihologije:

Opredeli psihologijo in jo razmeji od drugih znanosti. Kdaj je nastala psihologija? Naštej glavne psihološke panoge, ter smeri razvoja psihologije. Katera od smeri ti je najbližja? Zakaj?

2. Metode psihologije:

Opiši značilnosti znanstvene metode( stopnje znanstvenega spoznanja). Po čem se razlikujejo od neznanstvenega spoznavanja? Naštej metode. Primerjaj eksperiment in metodo opazovanja: Kaj so dobre in kaj slabe lastnosti?

3. Občutek in zaznavanje:


V čem se razlikujeta občutenje in zaznavanje? Opiši in s primeri ponazori absolutni, terminalni in diferencialni čutni prag, ter senzorno adaptacijo. Katera so glavna načela zaznavne organizacije? Kako se razlikujeta iluzija in halucinacija?