Varnost in varnostni zapleti

Je stopnja, pri kateri se zdravstvena oskrba odvija do take možne mere, da se čim bolj zmanjša možnost za nezaželen dogodek.

NAČELA VARNOSTI:

  1. Učenje in izobraževanje
  2. Neobtoževanje
  3. Poročanje
  4. Vključevanje celotnega tima
  5. Ugotavljanje tveganja
  6. Povratna informacija
  7. Odprt sistem

Načini za preprečevanje VARNOSTNIH ZAPLETOV:

–          osredotočimo se na vzroke

–          izobraževanje o varnosti bolnika

–          priprava pravilnikov, navodil za ocenjevanje tveganja

–          sistem redne kontrole varnosti

–          poročanje o varnostnih zapletih

–          komunikacija z osebjem

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI BOLNIKA:

–          Natančna identifikacija bolnika

–          Zelo dobra komunikacija

–          Varnost pri ravnanju z zdravili

–          Preprečevanje napačnih posegov

–          Preprečevanje posegov na napačnih mestih ali napačnih bolnikih

–          Pregled kliničnih poti

 

NAČINI ZA POVEČANJE VARNOSTI BOLNIKA:

–          z uvedbo varnosti in izobraževanja negovalnega kadra

–          odgovornost posameznega delavca

–          uvedba sistema poročanja in analize varnostnih zapletov

–          z zaščito vseh zdr. delavcev, ki poročajo o varnostnih zapletih

Leave a comment