- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Utrjevanje znanja

Kakšna je vloga čutil v našem telesu?

 

Kateremu organskemu sistemu čutila posredujejo informacije?

 

Kaj je to dražljaj in kako čutilne celice reagirajo nanj, ko ga zaznajo? Ali vsaka čutilna celica zazna vsak dražljaj?

 

Kateri dve vrsti čutilnih celic poznamo in kakšna je razlika med njimi?

 

Kateri so pomožni deli očesa in kakšna je njihova vloga?

 

Opiši zgradbo solznega aparata.

 

Na sliki se nauči prepoznati dele očesnega zrkla, za vsakega od njih moraš poznati še vlogo.

 

Kaj sta to lečno obešalo in žarkovnik?

 

Katere mišice širijo in ožijo zenico?

 

Kakšna je razlika med slepo in rumeno pego?

 

Kaj pomenijo pojmi: očesno ozadje, sprednji očesni prekat, zadnji očesni prekat?

 

Katere štiri vrste celic najdemo v mrežnici – označi jih na sliki, kje v mrežnici nastane vzburjenje, zaradi katerega dražljaja nastane in kam vzburjenje potuje?

 

S pomočjo slike opiši, kako nastane slika na mrežnici.

 

Kaj pomenijo pojmi: akomodacija, kratkovidnost, daljnovidnost?

 

Kdaj se leča v očesu bolj splošči in kdaj ukrivi?

 

Opiši pot informacije in obeh očes v središče za vid.

 

Kaj nam omogoča trodimenzionalno gledanje?

 

Na sliki se nauči prepoznati posamezne dele zunanjega, srednjega in notranjega ušesa.

 

Opiši zgradbo koščenega in kožnega labirinta notranjega ušesa. Kje najdemo endolimfo in kje perilimfo?

 

S katerim delom notranjega ušesa sta v stiku ovalno in okroglo okence?

 

Opiši lego in zgradbo čutila za sluh.

 

Kako nastane zvok? Kako se širi zvok po zraku in kako po zunanjem, srednjem in notranjem ušesu?

 

Kaj predstavlja dražljaj za slušne čutnice? Kam potuje vzburjenje, ki nastane zaradi dražljaja?

 

Kaj je to vestibularni aparat?

 

Kje ležita in iz česa sta zgrajena čutilo za dinamično in čutilo za statično ravnotežje? Opiši delovanje enega in drugega čutila za ravnotežje.

 

Katere osnovne okuse zaznavamo in kateri del jezika je za posamezen okus najbolj občutljiv?

 

Kje ležijo in iz česa so zgrajena čutila za okus? Opiši delovanje čutila za okus.

 

Kje ležijo čutila za voh in iz česa so zgrajena? Opiši delovanje čutila za voh.

 

Nauči se prepoznati in ločiti med sabo čutila za voh, okus, sluh in ravnotežje.

 

Kaj pomeni pojem homeostaza?

 

Napiši in opiši en primer ohranjanja homeostaze.