Tuberkuloza (Tuberculosis)

Jetika, Sušica-Tuberkuloza. Povzroča jo bakterija Mycobacterium Tuberculosis.

Pogosto se pojavlja pri bolnikih z AIDS-om. Prenaša se aerogeno in kapljično.

Prizadane pljuča; ko bacil prodre v pljuča se začne razmnoževati.

Pozitiven tuberkulinski test je edino, kar pove, da je bil človek v stiku s tuberkulozo.

Diagnoza= Tuberkulinski test, Dokaz povzročitelja (dokaz bakterije v telesu), radiološke preiskave.

Zdravljenje= Z antituberkulotiki.

Leave a comment