- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Tim in timsko delo

Je delovna skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri doseganju in opravljanju ciljev. Timsko delo je pogoj, da opravimo selo kakovostno.

Sodelujejo različni strokovnjaki, vsak tim ima tudi vodjo. Vsi pa morajo imeti dobro predznanje in skupne cilje. V timu je lahko največ 12 članov.

Vodja:

–          samozavesten, odgovoren

–          demokratičen

–          koordinira delo

–          sklicuje sestanke

–          pripravlja gradivo

Vodja prevzema tudi vlogo koordinatorja (usmerja, preverja, …).

VRSTE TIMOV:

  1. Tim za reševanje problemov
  2. Tim za izboljšavanje kakovosti
  3. Tim za razvoj Zdravstvene nege
  4. Projektni tim

Tim priznava konflikt kot normalen pojav:

Konflikt morajo člani tima sprejeti, kot možnost za nove rešitve. Rešujejo jih hitro in konstruktivno. V določenih primerih mora vodja sam sprejeti končno odločitev z namenom hitrega ukrepanja in doseganja ciljev.

 

Pogoji za delovanje tima v smislu njegove učinkovitosti:

–          visoka raven znanja

–          občutek za skupinsko delo

–          sposobnost razprave

–          sposobnost organizacije in menedžerske sposobnosti

 

VRSTE KONFLIKTOV:

–          primarni ( ko se tim še oblikuje –pričakovanja prevelika )

–          sekundarni ( ko je tim že oblikovan )

–          terciarni ( ko se posamezniki bojujejo za prevlado )