- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Test iz mikrobiologije

1. Kakšen je pomen normalne flore?

2. Kje ne živi pri človeku normalna mikrobna populacija? (sečila, rodila, kri, očesna veznica, tanko črevo, notranje uho)

3. Alergija je :

4. Opredeli pojem fagocitoze!

5. Kateri dejavniki sodelujejo pri pridobljeni imunosti? Predstavi s shemo!

6. Na kratko opiši funkcije naštetih celic ob odzivu imunskega sistema:
– Citotoksični limfociti T:
– Plazmatke:
– Spominski limfociti:
– Makrofagi:
– Limfociti T pomagalke:

7. Kateri dejavniki sodelujejo pri naravni imunosti? Naštej!


8. Razloži OPSONIZACIJO!

9. Kaj veš o lokalni anafilaksiji?