Test iz Diagnostično terapevtskih postopkov

1. Opiši razliko med nujnimi in specialnimi preiskavami!

2. Kje shranjujemo do transporta urin, blato, likvor, kri za hemokulturo?

3. Kaj določajo pri rutinskih preiskavah seča?

4. Razloži:
– Uricult:______________________________________
– Hematest:_____________________________________
– Koprokultura:_________________________________
– Antibiogram:__________________________________

5. Kako pravilno bolniku odvzamemo seč za Sanford?

6. Kako delimo KKS ali hemogram?

7. Kaj nam pove diferencialna krvna slika (DKS)?

8. Kaj merimo z sedimentacijo krvi-SR in kakšne so normalne vrednosti?

9. Na katere načine lahko določamo krvni sladkor v periferni krvi?

10. Pravilno napiši definicijo zdravstvene nege po Florence Nightingale!

11. Naštej faze procesa zdravstvene nege!

12. Bolnik ima povišano telesno temperaturo! Napiši načrt, ter izvedbo zdravstvene nege in vrednotenje!
[wp_ad_camp_1]
13. Za kakšne preiskave jemljemo brise?

14. Kaj vse je pomembno pri odvzemu blata za brise?

15. Kaj določamo z biokemijskimi preiskavami krvi?

16. Kakšna preiskava je EKG, kaj zapisuje aparat in kako se imenuje izvid?

17. Kako pravilno bolnika pripravimo na EEG?

18. Kdaj se pojavijo odstopanja pri izvidu EEG-ja?

Leave a comment