August 3rd, 2013Apgar test

  0 T 1T 2T
A-barva kože Modra, bleda, odsotna Telo rožnato, udi bledi Rožnata
P- srčna akcija Odsotna Pod 100 u/min Nad 100 u/min
G- vzdržljivost Se ne odziva Grimace Kašlanje,kihanje
A- mišični tonus Mlahav Oslabljen Dober
R-dihanje Odsotno Neredno RednoAugust 3rd, 2013Odstranitev urinskega katetra

Priprava materiala:

–       Vrečka za smeti,

–       Brizgalka,

–       Rokavice,

–       Razkužilo za roke.

Izvedba:

–       Se pripravimo psihično in fizično,

–       Razložimo bolniku postopek,

–       Nadenemo si rokavice,

–       Zaklemamo urinsko vrečko. Preberi več…
August 3rd, 2013Odpust bolnika

Odpustnico vedno napiše zdravnik. O odhodu bolnik ali m.s. obvesti svojce.

Možni načini odhoda:

–       Taksi,

–       Reševalno vozilo,

–       Svojci,

–       Drugi javni prevozi ( vlak, avtobus).

Bolniku damo informacije:

–       O dieti, Preberi več…
August 3rd, 2013Vitalne funkcije: Krvni tlak

Je tlak, ki ga ustvarja kri na žilno steno. Krvni tlak skrbi za ustrezno prekrvavitev vseh organov. Je najnižji med spanjem in se ustrezno poveča ob različnih obremenitvah.

Vrste krvnega tlaka:

–       SISTOLIČNA VREDNOST (stisljaj)=zgornji,

–       DIASTOLIČNA VREDNOST (raztezljaj)=spodnji.

Od česa je odvisen k. tlak?

–       Od žil =elastičnost žil, širina, vrsta,…

–       Od krvi= količine krvi,

–       Od srca= frekvenca delovanja in potisna sila srca. Preberi več…
August 3rd, 2013Vitalne funkcije: Dihanje

  1. Zunanje dihanje ali respiracija (izmenjevanje kisika in og. Dioksida). Enota: število dih/min. ( VDIH-inspiri, IZDIH-ekspiri )-> 1 dihljaj.
  2. Celično dihanje= oksigenacija-ENERGIJA.

Merjenje in opazovanje dihanja:

KVANTITETNO OPAZOVANJE= merjenje.

KVALITETNO OPAZOVANJE= opazovanje dihanja.

Frekvenca dihanja:

–       EVPNOA= normalna frekvenca dihanja ( 16-18 dih/min ),

–       TAHIPNOA= pospešeno dihanje ( 20 dih/min -> ),

–       BRADIPNOA= upočasnjeno dihanje (<- 14 dih/min ). Preberi več…
August 1st, 2013Tim in timsko delo

Je delovna skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri doseganju in opravljanju ciljev. Timsko delo je pogoj, da opravimo selo kakovostno.

Sodelujejo različni strokovnjaki, vsak tim ima tudi vodjo. Vsi pa morajo imeti dobro predznanje in skupne cilje. V timu je lahko največ 12 članov.

Vodja:

–          samozavesten, odgovoren

–          demokratičen

–          koordinira delo

–          sklicuje sestanke

–          pripravlja gradivo

Vodja prevzema tudi vlogo koordinatorja (usmerja, preverja, …). Preberi več…
August 1st, 2013Notranji nadzor in presoja

NOTRANJI NADZOR:

Je povezan s standardizacijo dela. Lahko je nenapovedan/napovedan, zunanji/notranji, redni/izredni.

Izvajamo po točno določeni metodi s katero pridemo do problema. Podatki se morajo zbrati na enak način ne glede na to kdo ocenjuje.

Nadzor nad izvajanjem standardov, urejenostjo in izpolnjenostjo dokumentacije.

 

NOTRANJA PRESOJA:

Je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in objektivnega vrednotenja.

Namen je ugotoviti, ali je sistem vodenja ustrezen ali ne glede na dokumentacijo. Preberi več…
August 1st, 2013Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki

–          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti

–          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje

–          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim

–          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni bolnišnice, datum veljavnosti in podpis odgovorne osebe

–          je na 3. ravneh :

–          Raven stroke ( splošni standardi )

–          Standardi za delovno področje

–          Standardi specialnosti Preberi več…
August 1st, 2013Kakovost v zdravstveni negi

CILJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE:

–          višjo kakovost

–          boljše rezultate ob racionalni in pravilni porabi materiala

Kaj hočemo doseči?

  1. dobro počutje bolnika
  2. zadovoljstvo bolnika po opravljeni Zdr. Negi
  3. izboljšavanje/vzdrževanje bolnikovih funkcionalnih sposobnosti
  4. izboljšavanje/vzdrževanje zdr. stanja

 

STOPNJE KAKOVOSTI:

–          OSNOVNA kakovost ( obravnava bolečine, trpljenja, smrti,… ) Preberi več…
August 1st, 2013Kaj je kakovost v zdravstveni negi?

Hiter razvoj na področju medicine in zdravstvene nege od DMS in SMS zahteva kontinuirano učenje in pridobivanje vedno novih znanj. S kakovostjo v zdravstveni negi se je ukvarjala že Florence Nightingale. Ukvarjala se je s sestavo jedilnikov, omejitev in vpliv hrupa na bolnika, serviranje hrane, kakovost in položaj bolniške postelje, zračnost in čistost sobe. Pri svojem delu je bila uspešna, v tistem času je že opredelila standarde in zmanjšala umrčjivost iz 32% na 2%. Pri svojem delu je uporabljala različne oblike vrednotenja vključno z analizo stroškov in koristi za bolnika.
August 1st, 2013Motnje govora, vida in sluha pri otroku

Motnje govora:

Kaj je govor? Je celota jezikovnega sistema, ki mu pripadamo, je individualiziran jezik.

Lingvalne faze: Aktivno uporablja 3-5 besed. V osemnajstem mesecu otrok pridobi na besednem zakladu. Takrat uporablja 8-50 besed. Otrokov žargon postaja razumljivejši , vendar pri izgovorjavi še vedno lahko izpušča črke ( MUCA je MUTA ).

Lingvalne faze: Krik, pojavlja ob rojstvu in ga označujemo, kot fiziološkega, je oblika glasovnega sporazumevanja. Pri šestih mesecih otrok vstopa v obdobje bebljanja , v katerih so povezani samoglasniki AOE in soglasniki BMN. V osmem mesecu prehaja oglašanje v čebljanje.

DISFONIJA: Okvare glasilk in resonantnega sistema,

DIZARTRIJA: Okvare mišic in živcev, ki oživčujejo govorne organe

DISFAZIJA: Poškodbe / bolezni malih in/ali velikih možganov (možganska kap). Preberi več…
August 1st, 2013Bruhanje (Vomitus, Emesis)

Zdravila: Antiemetiki.

To je obrambni mehanizem oz. refleks za izpraznitev želodca, med bruhanjem se izvajajo krči želodca in trebušne prepone. Center za bruhanje je v podaljšani hrbtenjači.

Vzroki:

–       Prepoln želodec,

–       Motnje v želodcu oz. črevesju,

–       Psihični vzroki,

–       Hormoni v nosečnosti,

–       Zdravila ( antibiotiki ),

–       Potovalna bolezen, Preberi več…