Komunikacija z bolniki, ki imajo motnje zaznavanja

MOTNJE ZAZNAVANJA Zaznavanje kot duševni proces pomeni tisti del duševne reaktivnosti, ki v človekovi zavesti oblikuje podobe predmetov in občutke za njihove lastnosti. Za zaznavanje ter za ostale duševne procese je nadvse pomemben stalen nadzor nad ustreznostjo reakcije in njenimi morebitnimi napakami (Kobal, 1999). Elementarne motnje zaznavanja Te motnje so povezane z določljivimi okvarami senzoričnega …

Značilnosti psihiatričnih oddelkov za podaljšano zdravljenje

1 UVOD »Kam gre vse to? Zakaj sem prišel sem? Kako je sploh vse to možno? Dve leti že »bluzim« po svetu. Težko je. Ne vem kako naj neham. Sem odvisen. Odvisen od droge.« Besede, vprašanja, krik »na pomoč« mladostnika, odvisnega od droge, ki tava po svetu in išče pomoč ter smisel svojega življenja. Želi …

Zdravstvena nega duševnega bolnika

Odnos do bolnika naj bo topel,pozoren,vzpodujajoč in empatičen. Duševni bolniki se pogosto pomaknejo vase in socialno izolirajo, kajti okolica še vedno gleda vanje z predsodki, s strahom,odporom.. Zelo pomembno je vključiti zdravljenje in seveda priprava na dopust in vsakdanjo življenje. PROCESNA METODA DELA Ugotavljanje potreb zdravstvene nege. Pozorni smo na telesne, duševne in socialne potrebe,pomemben …