Notranji nadzor in presoja

NOTRANJI NADZOR: Je povezan s standardizacijo dela. Lahko je nenapovedan/napovedan, zunanji/notranji, redni/izredni. Izvajamo po točno določeni metodi s katero pridemo do problema. Podatki se morajo zbrati na enak način ne glede na to kdo ocenjuje. Nadzor nad izvajanjem standardov, urejenostjo in izpolnjenostjo dokumentacije.   NOTRANJA PRESOJA: Je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje …

Varnost in varnostni zapleti

Je stopnja, pri kateri se zdravstvena oskrba odvija do take možne mere, da se čim bolj zmanjša možnost za nezaželen dogodek. NAČELA VARNOSTI: Učenje in izobraževanje Neobtoževanje Poročanje Vključevanje celotnega tima Ugotavljanje tveganja Povratna informacija Odprt sistem