Tim in timsko delo

Je delovna skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri doseganju in opravljanju ciljev. Timsko delo je pogoj, da opravimo selo kakovostno. Sodelujejo različni strokovnjaki, vsak tim ima tudi vodjo. Vsi pa morajo imeti dobro predznanje in skupne cilje. V timu je lahko največ 12 članov. Vodja: –          samozavesten, …

Kakovost v zdravstveni negi

CILJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE: –          višjo kakovost –          boljše rezultate ob racionalni in pravilni porabi materiala Kaj hočemo doseči? dobro počutje bolnika zadovoljstvo bolnika po opravljeni Zdr. Negi izboljšavanje/vzdrževanje bolnikovih funkcionalnih sposobnosti izboljšavanje/vzdrževanje zdr. stanja   STOPNJE KAKOVOSTI: –          OSNOVNA kakovost ( obravnava bolečine, trpljenja, smrti,… )