Vprašanja in odgovori iz zdravstvene nege vaja

KAKŠEN POMEN IMA ZA VAS KONTINUIRANA ZN? Je neprekinjena nega B/V ne glede na mesto obravnave.Za nemoten potek je potrebno kontinuirano delovanje služb ZN,kontinuirana procesna obravnava B/V,timsko načrtovana premestitev ali odpust bolnika v sodelovanju z drugimi. KAJ SO MEICINSKO TEHNIČNI POSTOPKI OZ. POSEGI? Diagnostični postopki so del medicinske obravnave.Zdravnik jih  načrtuje in vrednoti,izvajajo pa  v …