Varnost in varnostni zapleti

Je stopnja, pri kateri se zdravstvena oskrba odvija do take možne mere, da se čim bolj zmanjša možnost za nezaželen dogodek. NAČELA VARNOSTI: Učenje in izobraževanje Neobtoževanje Poročanje Vključevanje celotnega tima Ugotavljanje tveganja Povratna informacija Odprt sistem