Test iz Diagnostično terapevtskih postopkov

1. Opiši razliko med nujnimi in specialnimi preiskavami! 2. Kje shranjujemo do transporta urin, blato, likvor, kri za hemokulturo? 3. Kaj določajo pri rutinskih preiskavah seča? 4. Razloži: – Uricult:______________________________________ – Hematest:_____________________________________ – Koprokultura:_________________________________ – Antibiogram:__________________________________ 5. Kako pravilno bolniku odvzamemo seč za Sanford? 6. Kako delimo KKS ali hemogram? 7. Kaj nam pove diferencialna …