Zapiski iz zdravstvene nege

POKLICNA TAJNOST: Zavezuje vse zdr. delavce k molčečnosti o varovancu oz. o bolniku. O njegovem zdr. stanju se smejo pogovarjati le na določenih mestih (vizita, negovalni tim..). Prav tako ne smejo dajati podatkov osebam, ki niso ožji bolnikovi sorodniki. Informacij tudi ne dajejo po telefonu. ETIKA: Je teoretična znanost o tem, kako naj živimo oz, …